W sierpniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia 4 sztuk podstaw (tzw. „transition pieces”) dla masztów turbin wiatrowych przeznaczonych dla realizacji projektu pod nazwą NISSUM BREDNING OFFSHORE WINDFARM.
W ramach złożonego, przez Wykonawcę elementów, zamówienia na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem oraz Nadzorem Budowy niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typu 31C15               w ilości 48 szt., stal sprężająca w ilości ok. 24 ton netto)
– wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją zabezpieczającą zakotwienia kabli sprężających.
Podstawy pod maszty były realizowane na specjalnie zacumowanej przy nadbrzeżu barce (pontonie), która to po całkowitym zakończeniu wszystkich robót (w tym również instalacyjnych związanych                  z wykonaniem niezbędnej wewnętrznej infrastruktury technicznej) została odholowana w celowe miejsce ustawienia turbin na morzu (Morze Północne u wybrzeży Danii).

LOKALIZACJA: Województwo Zachodniopomorskie, Świnoujście
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa trójramienna konstrukcja wsporcza pod maszt turbiny wiatrowej              o mocy 9 MW
WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: AARSLEFF BIZ Sp. z o.o.
REALIZACJA: 04-08.2017
PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C