W sieprniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia podłużnego Wiaduktu WD-1.8 nad drogą S-11 w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Obwodnicy Kępna w ciągu Drogi Ekspresowej S-11 – Odcinek I”
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 15/19C15 oraz 12/13C15, stal sprężająca bezprzyczepnościowa w ilości ok. 9 ton netto)
– wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją zabezpieczającą zakotwienia kabli sprężających.

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie (Kępno)
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa dwuprzęsłowa, sprężona podłużnie kablami typów 12L15,7 i 15L1,7 z zastosowaniem zakotwień czynnych systemu C prod. Freyssinet oraz biernych przyczepnościowych typu G.
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.
REALIZACJA: 07-08.2017
PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C