Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na od. Węzeł Zakręt – węzeł Lubelska o długości ok 2,5km

Miesiące letnie to okres intensywnych prac budowlanych. Nie inaczej jest na odcinku powstającej drogi S17 pomiędzy węzłem Zakręt a węzłem Lubelska.

Całe zadanie obejmuje między innymi: budowę odcinka drogi ekspresowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, budowę węzła i dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę dróg dojazdowych, lokalnych, chodników i ścieżek rowerowych, a także przejazdów i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. w tym zadaniu wspiera Głównego Wykonawcę czyli WARBUD S.A. poprzez

– opracowanie projektów technologicznych,

– dostarczenie dokumentacji do zatwierdzenia systemu,

– dostawę wszystkich elementów systemu niezbędnych do wykonania konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol.

Na 14 ścianach oporowych zaprojektowano około 11.000 m2 konstrukcji z gruntu zbrojonego, z czego połowa elementów już została dostarczona na budowę, a znaczna część z nich jest wbudowana.

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie

GENERALNY WYKONAWCA: Warbud S.A.

PRODUKT: ściany oporowe w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol