W czwartek 10.11.2022 tunel przy Okęciu, po kilku miesiącach remontu, został ponownie otwarty dla ruchu. Przypominamy, że zakres prac jaki został zlecony firmie Freyssinet Polska obejmował:

  • rozbiórkę jezdni, kap chodnikowych, płyt ogniochronnych w celu odsłonięcia konstrukcji żelbetowej tunelu,
  • iniekcje kurtynowe konstrukcji betonowych a także iniekcje penetracyjne w grunt w celu odcięcia napływu wody,
  • uszczelnienie styków sekcji ścian szczelinowych i dylatacji taśmami,
  • wykonanie warstwy izolacji membranowej MMA płyty dennej,
  • ułożenie warstwy filtracyjnej z betonu jamistego pod nawierzchnią i kapami,
  • wykonanie odwodnienie w postaci korytek szczelinowych,
  • odtworzenie nawierzchni, kap chodnikowych oraz płyt ogniochronnych,
  • wykonanie w nawierzchni bitumicznej instalacji przeciwoblodzeniowej.

Efekt wykonanych prac z pewnoscią będzie odczuwalny w komforcie korzystania z tunelu, jest również widoczny na naszych zdjeciach.

 Nazwa zadania: Remont tunelu drogowego TD-34 w ciągu drogi krajowej S79a w km 1+665, węzeł MPL Okęcie.

Zlecający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie