Pod koniec września 2016 r. została zakończona realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD-2, WD-3, WD-4, WD-6, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13 oraz WD-14 realizowanych w ramach w/w inwestycji.

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 19C15, 22C15, 27C15; stal sprężająca w ilości 123,5 t; osłony kabli sprężających),
– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

Lokalizacja: Jarocin, woj. wielkopolskie
Generalny Wykonawca:  Budimex S.A.
Zamawiający: GDDKiA – Oddział w Poznaniu
Realizacja: maj-wrzesień 2016 r.
Produkt: System sprężenia typu C