Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca PORR S.A., realizuje roboty związane z instalacją systemu sprężenia oraz sprężeniem i iniekcją płyt stropowych nad poziomami -2 / -1 na budowie kolejnego etapu osiedla mieszkaniowego SOLANO w Gdyni przy ul. Strzelców.

– dostawę specjalistycznych materiałów (stal sprężająca, osłony kanałów kablowych, elementy zakotwień),

– instalację elementów systemu sprężenia w trakcie prac zbrojarskich,

– wykonanie sprężenia kabli,

– wykonanie iniekcji cementowej kanałów kablowych.