W sierpniu 2014 roku dobiegły końca prace z zakresu firmy Freyssinet Polska, związane z budową estakady E 118 w Dębicy.
Sprężenie obiektu zostało zaprojektowane jako wewnętrzne i zewnętrzne w postaci kabli 31L15
Łączna ilość stali sprężającej 1315,0 [t]
Obiekt zaprojektowano w postaci żelbetowej skrzynki dwukomorowej o schemacie statycznym belki ciągłej.
Konstrukcja została podzielona na trzy sekcje – Estakada A, Most B oraz Estakada C
Estakada A 46 + 5×60 + 47 = 393 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużne
Most B 72 + 120 + 71 = 264 [m] – technologia budowy – betonowanie nawisowe
Estakada C 47 + 10×60 + 46 = 693 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużne

Lokalizacja: Dębica. woj. Podkarpackie
Typ konstrukcji: Żelbetowa skrzynka dwukomorowa sprężona podłużnie
Inwestor: GDDKiA
Zleceniodawca: Budimex S.A.
Data realizacji: XI.2013 – VIII.2014
Produkt:  System C, nasuwanie podłużne, betonowanie nawisowe