W sierpniu Freyssinet Polska rozpoczął intensywne prace w ramach zadania: „Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo – drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa – Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny” dla budowy układu drogowego wraz z nowym wiaduktem drogowym w km 20,860 w ciągu ul. Ciężkowickiej w Jaworznie wraz z likwidacją przejazdu kolejowo – drogowego w poziomie szyn w km 20,724” . 

W ramach zakresu prac zleconych przez Głównego Wykonawcę, Freyssinet Polska jest zobowiązany do wykonania projektu warsztatowego, dostawy i  montażu muru oporowego w technologii gruntu zbrojonego zgodnie z projektem wykonawczym i warsztatowym. 

Całe zadanie obejmuje ponad 2500 m2 ścian z paneli TerraClass. Jest to duże wyzwanie zarówno pod względem produkcyjnym jak i logistycznym. 

Zakończenie prac planowane jest na ostatni kwartał 2022 roku.

Główny wykonawca: Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.