W dniu 06.05.2021r. na moście 3 Maja w Ciechanowie stwierdzono obniżenie wschodniej krawędzi pomostu co objawiło się powstaniem na jezdni uskoku po zmiennej wysokości miejscowo przekraczającym 80 mm. Ponadto zniszczeniu uległo urządzenie dylatacyjne po stronie wschodniej i fragment południowo-wschodniego obelisku na krańcu mostu. Most został zamknięty dla ruchu samochodowego.

Firm Freyssinet Polska Sp. z o. o. jako specjalista w dziedzinie naprawy mostów rozpoczął prace naprawcze, tj.:

  • wymiana uszkodzonego profilu dylatacyjnego,
  • wykonanie wzmocnienia poprzecznic żelbetowych matami oraz taśmami węglowymi,
  • wymiana 4 łożysk, które uległy uszkodzeniu,
  • oczyszczenie całek konstrukcji mostu wraz z wykonaniem nowych powłok antykorozyjnych na elementach żelbetowych oraz stalowych.