Zaprojektowanie, dostarczenie i wbudowanie paneli Freyssisol dla zadania „C” Południowej Obwodnicy Warszawy
We wrześniu  2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wytworzeniem, dostawą  i montażem elementów systemu ścian oporowych w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol oraz wbudowanie zasypki w obrębie zbrojenia gruntu wraz z zagęszczeniem.
W ramach podpisanej umowy na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– Opracowanie projektów technologicznych.
– Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia systemu do wbudowania.
– Dostawę wszystkich elementów systemu niezbędnych do wykonania konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol.
– Kompleksowy montaż elementów systemu Freyssisol.
– Kompleksowe wykonanie zasypki ścian oporowych.
LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie
GENEALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: WARBUD S.A.
REALIZACJA: 07.2019-09.2019
PRODUKT:ściany oporowe w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol