Freyssinet Polska Sp.z o.o. jest wykonawcą nowego obiektu mostowego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno (ul. Pocztowa) wraz z przebudową mostu na rzece Słupiance oraz drogami osiedlowymi – ul. Bociana, Żurawia, Orla” w zakresie budowy obiektu mostowego w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Prace są już mocno zaawansowane co widać na zdjęciach a poniżej przedstawiamy dane ogólne nowego obiektu mostowego:

Klasa obciążenia: A

Nośność: 500kN

Długość całkowita konstrukcji (ze skrzydłami): 18.65 m

Szerokość całkowita: 12.2 m

Powierzchnia pomostu: 153,20 m2

Szerokość jezdni ( w krawężnikach): 7.0 m

Geometria w planie: na łuku R=250,0m

Kąt skosu podpór do osi obiektu: 75˚

Światło pionowe pod obiektem: 2.95 m

Światło poziome prostopadle do osi przeszkody: 10.30 m

 

Inwestor: Gmina Słupno, 09-472 Słupno, ul. Miszewska 8a.

Termin realizacji robót: do końca grudnia 2021 roku.