Firma Freyssinet w ramach zadania „Remont tunelu drogowego TD-34 …” już od kilku tygodni prowadzi działania w terenie.

Szczegółowych informacji na temat zakresu prac w obiekcie TD-34 udzielił nasz kolega Łukasz, jednocześnie Menadżer Projektu:

„Tunel TD-34 remontowany jest z powodu licznych przecieków zlokalizowanych na ścianach szczelinowych, pęknięciach płyty dennej, oraz dylatacjach wanien na wjeździe i wyjeździe z tunelu. Wcześniejsze uszczelniania poprzez zastosowanie iniekcji penetracyjnych poliuretanowych w konstrukcję nie przyniosły zamierzonego efektu. W celu wykonania pełnego zabezpieczenia konstrukcji przez penetracją wody zostaną wykonane iniekcje kurtynowe konstrukcji betonowych w newralgicznych miejscach a także iniekcje penetracyjne w grunt w celu odcięcia napływu wody. Dodatkowo projekt przewiduje zastosowanie warstwy filtracyjnej z betonu jamistego oraz drenów rozkładanych promieniście na szerokości jezdni. Zabieg ten spowoduje, iż nawet jeśli powstanie jakiekolwiek nowe miejsce przecieku, pojawiająca się woda zostanie odebrana przez drenaże oraz warstwę filtracyjną wybudowaną na całej szerokości obiektu. Następnie woda ta zostanie odprowadzona do istniejących studni i wypompowana poza obiekt. W efekcie na jezdni nigdy się ona nie pojawi.  

Aby zrealizować prace iniekcyjne, a następnie wykonać warstwy filtracyjne niezbędna jest rozbiórka jezdni, kap chodnikowych, płyt ogniochronnych w celu odsłonięcia konstrukcji żelbetowej tunelu.  

Po uszczelnieniu konstrukcji, należy odbudować wszystko co zostało rozebrane.  

Pracy jest mnóstwo, a czasu mało, tak więc trzymajcie kciuki za sukces tego przedsięwzięcia. 😊

Nazwa zadania: Remont tunelu drogowego TD-34 w ciągu drogi krajowej S79a w km 1+665, węzeł MPL Okęcie.

Zlecający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie