W ramach zadania Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – Szczepanowice – Widoma – Zastów- Kraków (do węzła „Igołomska”); odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła), etap 1 – gr. woj. świętokrzyskiego – węzeł  „Miechów” Początek inwestycji w KM 603+459,97. Koniec inwestycji w KM 622+185,00”  Freyssinet Polska, bazując na wiedzy i doświadczeniu swoich inżynierów, zaprojektował i wytworzył, dostarczył a także zamontował łożyska garnkowe.

Zgodnie z projektem, wyżej wspomnianej inwestycji, powstają m.in. 24 obiekty inżynieryjne. Największy, czyli estakada ma  długość ponad 600 m, a jej głównym wykonawcą jest firma PUT INTERCOR Sp. z o.o. Obiekt zaprojektowany został w postaci dziewięcioprzęsłowego, ciągłego ustroju nośnego z betonu sprężonego o przekroju skrzynkowym dwukomorowym. Jednocześnie bardzo dobrze został wkomponowany w otoczenie. Kształt estakady E-1 w planie oraz profilu został dostosowany do parametrów drogi ekspresowej oraz znajdującej się pod obiektem drogi i przylegającego terenu. Konstrukcja nośna estakady oparta została na przyczółkach masywnych posadowionych pośrednio na palach wielkośrednicowych ø1,2 m. Projekt zakłada montaż na obiekcie dylatacji palczastych, a w celu oparcia konstrukcji nośnej na podporach zastosowanie łożysk garnkowych. 

Nowym odcinkiem S7 od Moczydła do Miechowa zgodnie z zapowiedziami GDDKiA powinniśmy pojechać pod koniec 2023 roku. 

Inwestor: GDDKiA w Krakowie 

Wykonawca: PUT INTERCOR Sp. z o.o.