Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) –Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) od km 58+974 do km 79+164

W grudniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 18 obiektów inżynierskich realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) –Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) od km 58+974 do km 79+164”. W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

  • opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości) oraz niezbędnych rysunków warsztatowych (szczególnie dla zakotwień przyczepnościowych typu G),
  • dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 12/13C15, 19C15, 22C15, stal sprężająca w ilości 589 ton netto),
  • wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją kabli sprężających

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie
TYP KONSTRUKCJI: obiekty żelbetowe belkowo-płytowe, sprężona podłużnie kablami typów                       12/13L15.7, 19L15.7 oraz 22L15,7 z zastosowaniem zakotwień czynnych systemu C prod. Freyssinet oraz zakotwień biernych przyczepnościowych typu G.
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu
GENERALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.
REALIZACJA: 03.2016-12.2017
PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C