We wrześniu 2015 roku wykonane zostały roboty związane ze sprężeniem 13 szt. cokołów fundamentów turbin wiatrowych Farmy Wiatrowej w Parsówku.
W ramach realizacji robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– wprowadzenie rewizji do rozwiązań projektowych w zakresie układu kabli sprężających w celu uniknięcia kolizji kabli z instalacjami wchodzącymi do sprężanego elementu.
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (indywidualne bloki oporowe, zakotwienia, stal sprężająca bezprzyczepnościowa, osłony kabli sprężających),
– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu
LOKALIZACJA: Województwo Zachodnio-Pomorskie – Parsówek
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja fundamentów żelbetowa, cokół o średnicy 4,65m i wysokości ok. 60cm w ilości 13 szt., 4 kable sprężające kotwione w specjalnie zaprojektowanym bloku oporowym.
INWESTOR: Energa Invest S.A.
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: CJR Polska Sp. z o.o.
REALIZACJA: 09.2015
PRODUKT: Sprężenie obwodowe z zastosowaniem indywidualnego bloku oporowego i pojedynczych zakotwień. Niskotarciowy system sprężania (NSS).