W dniu 6.11.2014r. nasunięto ostatni segment montażowy na budowie mostu na rz. Wiśle w m. Kamień. Tym samym cała stalowa konstrukcja o długości 1026 metrów i łącznej wadze ok. 23.000 ton jest już kompletna i przygotowana do prowadzenia dalszych robót związanych z wykonaniem żelbetowej płyty pomostu oraz realizacją robót w rejonie przyczółków i nasypów.
Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres robót:
– dostawa niezbędnego sprzętu technologicznego do realizacji robót (w szczególności siłowniki do nasuwania, łożyska ślizgowe),
– dostawa materiałów (sploty sprężające, zakotwienia) oraz montaż i regulacja w czasie nasuwania want tymczasowego wspomagania nasuwania,
– wykonanie operacji nasuwania (obsługa siłowników trakcyjnych oraz łożysk ślizgowych).
W ramach realizacji tej Inwestycji Freyssinet Polska Sp. z o.o. wykonała również roboty związane z montażem łożysk garnkowych TETRON CD.
Prace związane z montażem łożysk zakończono w drugiej połowie stycznia 2015

Konstrukcja stalowa mostu przez Wisłę w m. Kamień jest największą stalową konstrukcją mostową w Polsce, która została wykonana w technologii nasuwania podłużnego.

Lokalizacja: woj. Lubelskie (Kamień – Gmina Łaziska) / woj. Mazowieckie (Kolona Nadwiślańska – Gmina Solec n. Wisłą),
Typ konstrukcji: stalowa (dwu-skrzynkowa) ciągła 10 przęsłowa o rozpiętościach przęseł 80,00m + 8 x 108,00m + 80,00m = 1024,00m
Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
Generalny Wykonawca Inwestycji: Konsorcjum firm ENERGOPOL SZCZECIN S.A. – GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o.
Realizacja: 12.2013 – 11.2014
Produkt: Technologia Budowy – Nasuwanie Podłużne, Łożyska garnkowe

Kopia IMG_0796 IMG_0861 IMG_0849 IMG_0803Zdjęcie-0245Zdjęcie-0246Zdjęcie-0265Zdjęcie-0268Zdjęcie-0269Zdjęcie-0284Zdjęcie-0288 IMG_0796 IMG_0744 IMG_0551 IMG_0534 Zdjęcie-0195 IMG_0518 IMG_0515 Zdjęcie-0181 IMG_0766 Zdjęcie-0173 IMG_0832 Zdjęcie-0195 Zdjęcie-0183 Zdjęcie-0181 Zdjęcie-0209