We wrześniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia Wiaduktu 14WD realizowanego w ramach Inwestycji pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa Drogi Ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna”
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających 19C15 – w tym łączniki 19CU15 – 96 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 70,2 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  3.150 mb)
– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

LOKALIZACJA: Województwo Podkarpackie
TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa, belkowo – płytowa, pięcio – przęsłowa (28,20 + 3 x 33,20 + 28,20m), ciągła, sprężona podłużnie kablami sprężającymi typu 19L15,7.
INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Rzeszowie
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: Konsorcjum ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) – ALDESA CONSTRUCCIONES (Partner)
REALIZACJA: 06.2016-09.2016
PRODUKT: System sprężania Freyssinet C