W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego obiektu 6T w ramach realizacji Inwestycji: „Kontynuacja projektowania i przebudowa Drogi S8 – odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego) – Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – Węzeł Modlińska”

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– wprowadzenie rewizji do rozwiązań projektowych w zakresie układu kabli sprężających w celu zapewnienia lepszej organizacji robót,
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 19C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),
– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Warszawa
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja żelbetowa, belkowo płytowa, łącznie 21-przęsłowa (ciągła z podziałem na 5 sekcji – w tym sekcja w osiach 6-11 wykonana jako sprężona podłużnie)
INWESTOR: GDDKiA Oddział w Warszawie
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce / G&M Mosty Sp. z o.o.
REALIZACJA: 02-06.2015
PRODUKT: System sprężania C