W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego mostu na potoku Paleczka w m. Zembrzyce w ramach realizacji Inwestycji: „Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na Potoku Paleczka od km 0+000 do km 0,895 w miejscowości Zembrzyce – ETAP I od km 0+000 do km 0,814”
W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:
– dostawa i montaż elementów wyposażenia obiektu w postaci łożysk garnkowych oraz urządzeń dylatacyjnych
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 22C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),
– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

LOKALIZACJA: Województwo Małopolskie – Zembrzyce
TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja żelbetowa, belkowo płytowa, 4-przęsłowa ciągła (30,00 + 34,00 + 2 x 26,00 = 116,00m) sprężona podłużnie 14 kablami sprężającymi typu 22L15,7
INWESTOR: Gmina Zembrzyce
GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: Berger Bau Polska Sp. z o.o.
REALIZACJA: 03-06.2015
PRODUKT: System sprężania C, Łożyska garnkowe TETRON CD, Dylatacje Modułowe