Firma Freyssinet Polska Sp. z o.o. będąca wykonawcą inwestycji pn.: „Rozbiórka i budowa mostu w m. Barwice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171” aktualnie prowadzi na miejscu intensywne prace. W zakresie zadania, którego zleceniodawcą jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich firma Freyssinet Polska wykona:

– rozbiórkę nawierzchni jezdni na długości przęsła mostu i przyległych dojazdach,

 – rozbiórkę istniejącej konstrukcji mostu przy zamkniętej drodze dla ruchu kołowego,

 – przebudowę mostu poprzez wstawienie w światło między dawnymi przyczółkami nowej konstrukcji stalowej z blach falistych o przekroju łukowo-kołowym na przygotowanym fundamencie kruszywowym,

– nowe wyposażenie obiektu: nawierzchni jezdni, chodników, montażu balustrad,

 – przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej na przebudowywanym fragmencie ulicy wraz z wykonaniem urządzeń podczyszczających, 

 – przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na dojazdach bezpośrednio przyległych do obiektu.

 Na kilka ostatnich tygodni prace zostały wstrzymane ze względu na niezgodność dokumentacji projektowej z zastanym stanem faktycznym (zbyt płytki fundament jednego z budynków). Ostatecznie problem udało się rozwiązać a Freyssinet Polska wrócił na plac budowy.

 Zakończenie inwestycji zaplanowano na ostatni kwartał 2022 roku.

Generalny Wykonawca robót: Freyssinet Polska Sp. z o. o.
Inwestor: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31

(część zdjęć pochodzi z https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miejski-w-Barwicach-417232935019134/)