Wpisy

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) –Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) od km 58+974 do km 79+164

 

W grudniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 18 obiektów inżynierskich realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) –Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) od km 58+974 do km 79+164”. W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

  • opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości) oraz niezbędnych rysunków warsztatowych (szczególnie dla zakotwień przyczepnościowych typu G),
  • dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 12/13C15, 19C15, 22C15, stal sprężająca w ilości 589 ton netto),
  • wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją kabli sprężających

 

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie

TYP KONSTRUKCJI: obiekty żelbetowe belkowo-płytowe, sprężona podłużnie kablami typów                       12/13L15.7, 19L15.7 oraz 22L15,7 z zastosowaniem zakotwień czynnych systemu C prod. Freyssinet oraz zakotwień biernych przyczepnościowych typu G.

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu

GENEALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.

REALIZACJA: 03.2016-12.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C

 

Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek – Pododcinek B: „Ostróda Północ – Ostróda Południe” od km od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87)

 

W lutym 2018r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia płyty pomostowej mostu MS-4/B realizowanego w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek – Pododcinek B: „Ostróda Północ – Ostróda Południe” od km od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87)”. W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

  • opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
  • dostawę niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 12/13C15, 19C15, stal sprężająca w ilości 114 ton netto),
  • wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją kabli sprężających

 

LOKALIZACJA: Województwo Warmińsko – Mazurskie, Ostróda

TYP KONSTRUKCJI: obiekt zespolony (żelbetowa płyta oparta na stalowych dźwigarach) podwieszony w głównym przęśle do łuku wzmacniającego, sprężony podłużnie kablami typów 12L15.7, 19L15.7. Teoretyczna rozpiętość przęseł: 70,00 (przęsło skrajne) + 200,00 (przęsło główne – podwieszone) + 70,00 (przęsło skrajne)

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie

GENEALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.

REALIZACJA: 08.2017-02.2018

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C

 

 

Dopisek pod zdjęciami ze strony internetowej

Fotografie ze strony projektu: www.s3-polnoc-nowasol-legnica.pl

W sierpniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia 4 sztuk podstaw (tzw. „transition pieces”) dla masztów turbin wiatrowych przeznaczonych dla realizacji projektu pod nazwą NISSUM BREDNING OFFSHORE WINDFARM.

W ramach złożonego, przez Wykonawcę elementów, zamówienia na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem oraz Nadzorem Budowy niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typu 31C15               w ilości 48 szt., stal sprężająca w ilości ok. 24 ton netto)

– wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją zabezpieczającą zakotwienia kabli sprężających.

Podstawy pod maszty były realizowane na specjalnie zacumowanej przy nadbrzeżu barce (pontonie), która to po całkowitym zakończeniu wszystkich robót (w tym również instalacyjnych związanych                  z wykonaniem niezbędnej wewnętrznej infrastruktury technicznej) została odholowana w celowe miejsce ustawienia turbin na morzu (Morze Północne u wybrzeży Danii).

 

LOKALIZACJA: Województwo Zachodniopomorskie, Świnoujście

TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa trójramienna konstrukcja wsporcza pod maszt turbiny wiatrowej              o mocy 9 MW

WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: AARSLEFF BIZ Sp. z o.o.

REALIZACJA: 04-08.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C

 

WP_20170516_010 WP_20170516_032 WP_20170516_040 WP_20170804_014 WP_20170804_015

W sieprniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia podłużnego Wiaduktu WD-1.8 nad drogą S-11 w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Obwodnicy Kępna w ciągu Drogi Ekspresowej S-11 – Odcinek I”

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 15/19C15 oraz 12/13C15, stal sprężająca bezprzyczepnościowa w ilości ok. 9 ton netto)

– wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją zabezpieczającą zakotwienia kabli sprężających.

 

LOKALIZACJA: Województwo Wielkopolskie (Kępno)

TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa dwuprzęsłowa, sprężona podłużnie kablami typów 12L15,7 i 15L1,7 z zastosowaniem zakotwień czynnych systemu C prod. Freyssinet oraz biernych przyczepnościowych typu G.

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.

REALIZACJA: 07-08.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C

 

20170717_105048    20170718_161455

Zakończona została realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD38, WS40, MS36, MS41, WD43 oraz WD45A w ramach realizacji w/w inwestycji.

Łącznie wbudowano 1610 ton stali sprężającej. Wykorzystano zakotwienia czynne i bierne  typu 19C15 oraz 22C15, przy czym na obiektach wykonanych w technologii nasuwania podłużnego zastosowano zakotwienia typu 19CU15 oraz 22CU15.  Zakotwienia te są w formie łączników, czynne zakotwienie na czole segmentu stanowi jednocześnie bierne zakotwienie kolejnego kabla.

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– opracowanie niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości / Szczegółowe rozwiązania technologiczne),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu

 

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie

TYP KONSTRUKCJI: ustrój nośne wykonywane w technologii betonu sprężonego

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział we Wrocławiu

WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: Astaldi S.p.A

REALIZACJA: 11.2015-07.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet C

 

1469343582502 IMAG0020 IMAG0021 IMAG0028 IMAG0054 IMAG0055 IMAG0429 IMAG0566_1 IMAG0638 IMAG0641 IMAG0839 IMAG0843

 

Pod koniec września 2016 r. została zakończona realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD-2, WD-3, WD-4, WD-6, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13 oraz WD-14 realizowanych w ramach w/w inwestycji.

 

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 19C15, 22C15, 27C15; stal sprężająca w ilości 123,5 t; osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

 

Lokalizacja: Jarocin, woj. wielkopolskie

Generalny Wykonawca:  Budimex S.A.

Zamawiający: GDDKiA – Oddział w Poznaniu

Realizacja: maj-wrzesień 2016 r.

Produkt: System sprężenia typu C

 

wd2 wd3 wd4 wd6

Budowa Drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S-10) odc. Nidzica – Napierki – Zadanie Nr 1: Obwodnica Nidzicy od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem) / Zadanie Nr 2: od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

 

W sierpniu 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 10 wiaduktów drogowych (WD-1, WD-2, WD-3, WD-8, WD-9, WD-10, WD-11, WD-12, WD-14 oraz WD-15) nad realizowana Drogą S-7 w ramach przedmiotowej Inwestycji.

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających 19C15 – 280 kpl, stal sprężająca w ilości ok. 180 ton netto, osłony kabli sprężających – ok.  7.900 mb)

– wykonanie robót związanych z montażem splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

 

LOKALIZACJA: Województwo Warmińsko – Mazurskie, Nidzica i okolice

TYP KONSTRUKCJI: żelbetowe belkowo – płytowe, dwu – przęsłowe (2 x 27,00m), ciągłe, wiadukty nad Drogą Ekspresową S-7 sprężone podłużnie kablami sprężającymi typu 19C15 (łącznie 14 kabli sprężających na obiekt).

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: STRABAG Sp. z o.o.

REALIZACJA: 02.2016-08.2016

PRODUKT: System sprężania Freyssinet C

 

wp_20161013_017 wp_20161013_018  wp_20161013_020 wp_20161013_021  wp_20161013_023 wp_20161013_024

Fot. Krzysztof Kowalczyk. Freyssinet Polska Sp. z o.o.

Budowa budynku mieszkalno – usługowego „Nordic Haven” przy ul. Grottgera w Bydgoszczy

W lutym 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia żelbetowej konstrukcji budynku mieszkalno – usługowego „Nordic Haven” zlokalizowanego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy.

Budynek „Nordic Haven” został zaprojektowany jako żelbetowa konstrukcja słupowo – płytowa oraz ścianowa poprzeczna. Obiekt posiada dwie kondygnacje podziemne (garaże, pomieszczenia techniczne, zbiorniki wody p.poż.) oraz łącznie 16 kondygnacji nadziemnych (w tym 4 kondygnacje zawierające przestrzenie biurowo-usługowe oraz 12 kondygnacji przeznaczonych na lokale mieszkaniowe).

Ze względu na architekturę budynku – charakterystyczne wewnętrzne patio oraz nadwieszenie nad 11 piętrem – pewne elementy konstrukcji zostały zaprojektowane jako żelbetowe sprężone o dość niestandardowym, i bardzo interesującym pod względem inżynierskim, układzie kabli sprężających.

Na szczególną uwagę zasługuje tu główna tarcza sprężona T.SPR.04-1/ T.SPR.05-1 o wysokości dwóch kondygnacji (7,13m) i długości blisko 27 metrów. Pozostałe elementy sprężone to: strop na, którym zlokalizowana jest główna tarcza sprężona wraz z 3 tarczami poprzecznymi, a także 3 wieszaki (WS-1, WS-2, WS-3) podwieszające 4 najwyższe kondygnacje budynku.

 

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac projektowych oraz budowlanych:

– wykonanie weryfikacji założeń projektowych pod kątem spójności z zaproponowanym do realizacji systemem sprężania Freyssinet C,

– przygotowanie i uzgodnienie z Projektantem Dokumentacji Warsztatowo – Technologicznej dla wszystkich elementów żelbetowych przewidzianych do realizacji jako sprężone (w szczególności: dobór i lokalizacja typów zakotwień, dodatkowe zbrojenie stref zakotwień, modyfikacja układu sprężenia w razie konieczności),

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typu 4C15, 7C15, 12/13C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających)

– nadzór na realizacją robót związanych z montażem elementów systemu sprężenia poszczególnych elementów żelbetowych,

– wykonanie sprężenia elementów żelbetowych konstrukcji budynku (strop nad kondygnacją +3, tarcze sprężone na stropie nad kondygnacją +3, wieszaki żelbetowe przewieszenia nad kondygnacją +11) oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

 

LOKALIZACJA: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Bydgoszcz

TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa konstrukcja słupowo – płytowa oraz ścianowa poprzeczna z elementami sprężonymi – 2 kondygnacje podziemne oraz maksymalnie 16 kondygnacji nadziemnych

INWESTOR: Nordic Apartments Sp. z o.o.

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: IDS-BUD S.A.

REALIZACJA: 04.2015-02.2016

PRODUKT: System sprężania Freyssinet C

 

20150505_153211 20150511_124350 IMG_0645 IMG_2540 WP_20160204_010 WP_20160204_006 WP_20160204_003 IMG_2601 2016-03-14_1955522016-03-14_195435

 Rysunek przedstawiający układ elementów sprężonych nadwieszenia nad kondygnacją +3 (Źródło: Projekt Przewieszenia nad Patio, na poziomie 4-go i 5-go piętra. Autorzy: M. Wesoły / M. Matejko – Biuro Projektowe: Matejko & Wesoły Biuro Projektowe S.C. . Rok opracowania: 2014)

Rysunek przedstawiający układ elementów sprężonych nadwieszenia nad kondygnacją +11 (Źródło: Projekt Nadwieszenia nad 11-tym piętrem, pomiędzy osiami 13 i G. Autorzy: M. Wesoły / M. Matejko – Biuro Projektowe: Matejko & Wesoły Biuro Projektowe S.C. . Rok opracowania: 2014)

 

 

W połowie września 2015r. przekazano kierowcom do ruchu wszystkie jezdnie Mostu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Warszawie – tym samym na 1,5 miesiąca przed terminem umownym, udało się zakończyć prace związane z remontem przeprawy które rozpoczęły się w październiku 2013r.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:

– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wymianę 32 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,

– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste,

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,

– dostawę paneli z gruntu zbrojonego,

Lokalizacja: Warszawa, woj. Mazowieckie,

Typ konstrukcji: stalowa dwudźwigarowa (częściowo skrzynkowa) ze stalową płytą ortotropową,

Inwestor: GDDKiA Oddział Warszawa,

Generalny Wykonawca Inwestycji: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce

Realizacja: 11.2014 – 06.2015

Produkt: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.

 

DSC_0911 DSC_0912 DSC_0916 DSC_1190 DSC_1214

W dniach 17-18.10.2014r. oddano do ruchu, po przebudowie, północną jezdnię Mostu 2T (Most im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego). Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:
– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe,
– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków,
– wymianę 16 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,
– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,
– dostawę paneli z gruntu zbrojonego

Obecnie Freyssinet Polska Sp. z o.o. prowadzi już roboty na jedni południowej Mostu 2T.

Lokalizacja: Warszawa, woj. Mazowieckie,
Typ konstrukcji: stalowa dwudźwigarowa (częściowo skrzynkowa) ze stalową płytą ortotropową,
Inwestor: GDDKiA Oddział Warszawa,
Generalny Wykonawca Inwestycji: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
Realizacja: 09.2013 – 10.2014
Produkt: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.

DSC_0215

DSC_0217

DSC_0224

DSC_0227

SAM_3219

DSC_0234

DSC_0228