Zaprojektowanie i dostarczenie paneli Freyssisol dla zadania inwestycyjnego „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe”

W połowie 2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył dostawy systemu ścian oporowych w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol dla projektu „Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe”.

Łącznie zaprojektowano, wyprodukowano i przewieziono na budowę ponad 11.000 m² paneli krzyżowych.

Kontrakt wymagał logistyki i transportu na najwyższym poziomie. Konieczne było przetransportowanie prawie 7000 sztuk prefabrykatów betonowych wraz z akcesoriami, dzięki którym wybudowano:

– 10 wiaduktów drogowych, w tym 9 przyczółków słupowych,

– 4 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej S51,

– wiadukt kolejowy,

– kładkę pieszo-rowerową,

– przejścia dla pieszych,

– 3 ściany wolnostojące.

Najdłuższa ściana w tym zadaniu miała długość 228,4 mb a maksymalna wysokość ścian 11,5 m.

W ramach podpisanej umowy na realizację dostaw murów prefabrykowanych żelbetowych, Freyssinet Polska Sp. z o.o. był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– Opracowanie projektów technologicznych.

– Dostarczenie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia systemu do wbudowania.

– Dostawę wszystkich elementów systemu niezbędnych do wykonania konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol.

LOKALIZACJA: Województwo Warmińsko-Mazurskie

GENEALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.

REALIZACJA: 06.2017-05.2019

PRODUKT: ściany oporowe w technologii konstrukcji z gruntu zbrojonego Freyssisol