Lokalizacja: Bielsko – Biała
Typ konstrukcji: Ściany oporowe
Zamawiający: GDDKiA
Data realizacji: 2009
Produkt: Ściany oporowe Freyssisol w zestawie TerraPlus utrzymywane ocynkowanymi pasami stalowymi
Powierzchnia: 2050 m2