Zakończono budowę tunelu typu Techspan dla zadania „Budowa Drogi Ekspresowej S-19, Lubartów – Kraśnik Na Odcinku Od Węzła Dąbrowica (Bez Węzła) Do Węzła Konopnica (Wraz Z Węzłem)”.

Obiekt w technologii obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów łukowych. Konstrukcja z prefabrykatów łukowych TechSpan® dla obiektu PG-1A: długość całkowita L=78,18m, rozpiętość w świetle B=12,90m, wyniosłość w świetle H=7,35m, grubość elementu e=0,30m.

Zakres prac powierzonych firmie Freyssinet Polska obejmował:

  • wykonanie projektu technologicznego konstrukcji łuku TechSpan® oraz jego fundamentów,
  • wykonanie prefabrykatów łukowych TechSpan® z kotwami transportowymi – loco budowa, prefabrykaty skrajne z gzymsami,
  • wykonanie uszczelnień systemowych na połączeniach między prefabrykatami,
  • montaż konstrukcji łukowej,
  • wykonanie i montaż prefabrykowango gzymsu.