Konstrukcja mostowa w ciągu drogi ekspresowej S19. Obiekt PG1A zaprojektowano w technologii obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów łukowych. Dane obiektu: długość całkowita L=78,18m, rozpiętość w świetle B=12,90m, wyniosłość w świetle H=7,35m, grubość elementu e=0,30m.

LOKALIZACJA: Lublin
GENERALNY WYKONAWCA: BUDIMEX S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: Techspan