Wpisy

Warsaw HUB to zespół budynków powstałych w rejonie ulic Siennej, Towarowej i ronda Daszyńskiego w dzielnicy Wola w Warszawie. To kolejny po Warsaw Spire projekt firmy Ghelamco, w którym uczestniczyło Freyssinet Polska. Inwestycja powstała w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiego węzła komunikacyjnego, łączącego drugą linię metra z licznymi przystankami tramwajowymi i autobusowymi, w pobliżu stacji kolejowej Warszawa Ochota.  Osadzone na wspólnej, liczącej blisko 100 metrów podstawie wieżowce oferują około 113 tys. mkw. wielofunkcyjnej przestrzeni. Budynki B oraz C o wysokości 130m zostały zaprojektowane w technologii żelbetowej monolitycznej wraz ze stropami sprężonymi, natomiast budynek A o wysokości 85m zaprojektowano w całości jako element żelbetowy.

 

Freyssinet Polska był dostawcą i wykonawcą systemu sprężania stropów kablobetonowych dla budynków B i C – każdy z budynków obejmuje 32 sprężone kondygnacji nadziemne. Łącznie wbudowano w konstrukcję stropów 450 ton stali sprężającej z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym o wytrzymałości 1860MPa, ponad 20 000 sztuk zakotwień typu F oraz 8 000 sztuk zakotwień typu B. W konstrukcji stropów belkowych zastosowano również sploty bez indywidualnego zabezpieczenia antykorozyjnego, gdzie zabezpieczenie antykorozyjne jest zapewnione poprzez iniekcję cementową.

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Warszawa

GENERALNY WYKONAWCA: GHELAMCO (MONTING Sp. z o.o. Wykonawca konstrukcji żelbetowej obiektu)

ZAMAWIAJĄCY: GHELAMCO POLAND

REALIZACJA: 2018-2019

PRODUKT: System sprężania Freyssinet (typ F, B oraz C)

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) –Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) od km 58+974 do km 79+164

 

W grudniu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia łącznie 18 obiektów inżynierskich realizowanych w ramach Inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4) –Zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A-4) od km 58+974 do km 79+164”. W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

  • opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości) oraz niezbędnych rysunków warsztatowych (szczególnie dla zakotwień przyczepnościowych typu G),
  • dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 12/13C15, 19C15, 22C15, stal sprężająca w ilości 589 ton netto),
  • wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją kabli sprężających

 

LOKALIZACJA: Województwo Dolnośląskie

TYP KONSTRUKCJI: obiekty żelbetowe belkowo-płytowe, sprężona podłużnie kablami typów                       12/13L15.7, 19L15.7 oraz 22L15,7 z zastosowaniem zakotwień czynnych systemu C prod. Freyssinet oraz zakotwień biernych przyczepnościowych typu G.

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu

GENEALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.

REALIZACJA: 03.2016-12.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C

 

Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek – Pododcinek B: „Ostróda Północ – Ostróda Południe” od km od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87)

 

W lutym 2018r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia płyty pomostowej mostu MS-4/B realizowanego w ramach Inwestycji pn.: „Budowa Drogi Ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek – Pododcinek B: „Ostróda Północ – Ostróda Południe” od km od km 9+181,70 (km 144+106,67 istn. DK7) do km 18+845 (na przecięciu z istn. DK7 w km 153+942,87)”. W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

  • opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),
  • dostawę niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typów 12/13C15, 19C15, stal sprężająca w ilości 114 ton netto),
  • wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją kabli sprężających

 

LOKALIZACJA: Województwo Warmińsko – Mazurskie, Ostróda

TYP KONSTRUKCJI: obiekt zespolony (żelbetowa płyta oparta na stalowych dźwigarach) podwieszony w głównym przęśle do łuku wzmacniającego, sprężony podłużnie kablami typów 12L15.7, 19L15.7. Teoretyczna rozpiętość przęseł: 70,00 (przęsło skrajne) + 200,00 (przęsło główne – podwieszone) + 70,00 (przęsło skrajne)

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Olsztynie

GENEALNY WYKONAWCA INWESTYCJI / ZLECENIODAWCA: BUDIMEX S.A.

REALIZACJA: 08.2017-02.2018

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu C

 

 

Dopisek pod zdjęciami ze strony internetowej

Fotografie ze strony projektu: www.s3-polnoc-nowasol-legnica.pl

W okresie 01.08 – 28.09. 2017 Freyssinet Polska Sp. z o.o. uczestniczył w realizacji Inwestycji „Rozbudowa hali warsztatowej przy Al. Reymonta 50 w Warszawie”

 

W ramach realizacji robót na obiekcie Freyssinet Polska Sp. z o. o. jako podwykonawca robót specjalistycznych była dostawcą i wykonawcą bezprzyczepnościowego systemu sprężania konstrukcji stropów typu „F”

W ramach zadania dostarczono i wbudowano

– 206 kpl. zakotwień typu 1F15

– stal sprężającą – z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci smaru oraz osłony HDPE

– wykonano sprężenie dwóch działek stropowych o łącznej powierzchni ok. 420 m2

 

IMAG1306 IMAG1308

IMAG1310 IMAG1318

W lipcu 2017r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia podłużnego płyty pomostu obu jezdni Wiaduktu WS-26 w ciągu Drogi S8 w ramach Inwestycji pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 8 do parametrów Drogi Ekspresowej na odcinku Wyszków – granica Województwa Podlaskiego – odcinek II w km 533+145,50 – 562+542,07”

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania / Program Zapewnienia Jakości),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typu 4B15 w ilości 84 szt., stal sprężająca bezprzyczepnościowa w ilości ok. 16,6 ton netto)

– wykonanie robót związanych ze sprężeniem oraz iniekcją zabezpieczającą zakotwienia kabli sprężających.

 

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie – Podlaskie (Ostrów Mazowiecka)

TYP KONSTRUKCJI: stalowo – żelbetowa (konstrukcja łuku, ściągu głównego i poprzecznic wykonana ze stali – żelbetowa sprężona podłużenie płyta pomostowa oparta na poprzecznicach)  dwujezdniowa o rozpiętości przęsła 73,50m

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Białymstoku

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: POLAQUA Sp. z o.o. / BUDREX KOBI Sp. z o.o.

REALIZACJA: 05 – 07.2017

PRODUKT: System sprężania Freyssinet typu B

 

WP_20170713_008 WP_20170713_007 WP_20170713_004 WP_20170713_002 WP_20170523_023 WP_20170510_006 WP_20170510_005

Pod koniec września 2016 r. została zakończona realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD-2, WD-3, WD-4, WD-6, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13 oraz WD-14 realizowanych w ramach w/w inwestycji.

 

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 19C15, 22C15, 27C15; stal sprężająca w ilości 123,5 t; osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

 

Lokalizacja: Jarocin, woj. wielkopolskie

Generalny Wykonawca:  Budimex S.A.

Zamawiający: GDDKiA – Oddział w Poznaniu

Realizacja: maj-wrzesień 2016 r.

Produkt: System sprężenia typu C

 

wd2 wd3 wd4 wd6

Budowa budynku mieszkalno – usługowego „Nordic Haven” przy ul. Grottgera w Bydgoszczy

W lutym 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem sprężenia żelbetowej konstrukcji budynku mieszkalno – usługowego „Nordic Haven” zlokalizowanego przy ul. Grottgera 4 w Bydgoszczy.

Budynek „Nordic Haven” został zaprojektowany jako żelbetowa konstrukcja słupowo – płytowa oraz ścianowa poprzeczna. Obiekt posiada dwie kondygnacje podziemne (garaże, pomieszczenia techniczne, zbiorniki wody p.poż.) oraz łącznie 16 kondygnacji nadziemnych (w tym 4 kondygnacje zawierające przestrzenie biurowo-usługowe oraz 12 kondygnacji przeznaczonych na lokale mieszkaniowe).

Ze względu na architekturę budynku – charakterystyczne wewnętrzne patio oraz nadwieszenie nad 11 piętrem – pewne elementy konstrukcji zostały zaprojektowane jako żelbetowe sprężone o dość niestandardowym, i bardzo interesującym pod względem inżynierskim, układzie kabli sprężających.

Na szczególną uwagę zasługuje tu główna tarcza sprężona T.SPR.04-1/ T.SPR.05-1 o wysokości dwóch kondygnacji (7,13m) i długości blisko 27 metrów. Pozostałe elementy sprężone to: strop na, którym zlokalizowana jest główna tarcza sprężona wraz z 3 tarczami poprzecznymi, a także 3 wieszaki (WS-1, WS-2, WS-3) podwieszające 4 najwyższe kondygnacje budynku.

 

W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac projektowych oraz budowlanych:

– wykonanie weryfikacji założeń projektowych pod kątem spójności z zaproponowanym do realizacji systemem sprężania Freyssinet C,

– przygotowanie i uzgodnienie z Projektantem Dokumentacji Warsztatowo – Technologicznej dla wszystkich elementów żelbetowych przewidzianych do realizacji jako sprężone (w szczególności: dobór i lokalizacja typów zakotwień, dodatkowe zbrojenie stref zakotwień, modyfikacja układu sprężenia w razie konieczności),

– opracowanie i uzgodnienie z Projektantem niezbędnych procedur wykonawczych (Program Sprężania),

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia kabli sprężających typu 4C15, 7C15, 12/13C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających)

– nadzór na realizacją robót związanych z montażem elementów systemu sprężenia poszczególnych elementów żelbetowych,

– wykonanie sprężenia elementów żelbetowych konstrukcji budynku (strop nad kondygnacją +3, tarcze sprężone na stropie nad kondygnacją +3, wieszaki żelbetowe przewieszenia nad kondygnacją +11) oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

 

LOKALIZACJA: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Bydgoszcz

TYP KONSTRUKCJI: żelbetowa konstrukcja słupowo – płytowa oraz ścianowa poprzeczna z elementami sprężonymi – 2 kondygnacje podziemne oraz maksymalnie 16 kondygnacji nadziemnych

INWESTOR: Nordic Apartments Sp. z o.o.

GENEALNY WYKONAWCA ROBÓT / ZLECENIODAWCA: IDS-BUD S.A.

REALIZACJA: 04.2015-02.2016

PRODUKT: System sprężania Freyssinet C

 

20150505_153211 20150511_124350 IMG_0645 IMG_2540 WP_20160204_010 WP_20160204_006 WP_20160204_003 IMG_2601 2016-03-14_1955522016-03-14_195435

 Rysunek przedstawiający układ elementów sprężonych nadwieszenia nad kondygnacją +3 (Źródło: Projekt Przewieszenia nad Patio, na poziomie 4-go i 5-go piętra. Autorzy: M. Wesoły / M. Matejko – Biuro Projektowe: Matejko & Wesoły Biuro Projektowe S.C. . Rok opracowania: 2014)

Rysunek przedstawiający układ elementów sprężonych nadwieszenia nad kondygnacją +11 (Źródło: Projekt Nadwieszenia nad 11-tym piętrem, pomiędzy osiami 13 i G. Autorzy: M. Wesoły / M. Matejko – Biuro Projektowe: Matejko & Wesoły Biuro Projektowe S.C. . Rok opracowania: 2014)