Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11

Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11

Pod koniec września 2016 r. została zakończona realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD-2, WD-3, WD-4, WD-6, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13 oraz WD-14 realizowanych w ramach w/w inwestycji. W ramach...
Budowa mostu przez rz. Wisłę w miejscowości Kamień

Budowa mostu przez rz. Wisłę w miejscowości Kamień

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny Podwykonawca Konsorcjum ENERGOPOL Szczecin S.A. – GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o. w zakresie dostawy technologii nasuwania podłużnego dla potrzeb realizacji Inwestycji w miesiącu wrześniu nasunął łącznie...