Technologie budowy mostów od Freyssinet Polska

Budownictwo mostowe wymaga rozwiązań, które dosłownie przetrwają wieki. Wykorzystywane kiedyś powszechnie konstrukcje zespolone wypierają coraz częściej nowoczesne konstrukcje sprężone. Wśród producentów systemów sprężania oraz innych technologii i elementów wyposażenia mostów czołowe miejsce zajmuje firma Freyssinet Polska, która działa w naszym kraju już od 1999 roku.

Czym są konstrukcje sprężone? 
To konstrukcje, w których zastosowano układ poprzecznych sił wewnętrznych (w formie cięgien, np. kabli, prętów sprężających lub stropów sprężonych) mających za zadanie przeciwdziałać zewnętrznym obciążeniom użytkowym powodującym wszelkiego typu odkształcenia oraz rysy. Firma Freyssinet Polska oferuje kilka rodzajów systemów sprężania do konstrukcji mostowych i nie tylko. 

Konstrukcje sprężone w budownictwie mostowym

System sprężania C
System sprężania C produkcji Freyssinet stanowi odpowiedź na wymagania nowoczesnej inżynierii lądowej. Jego główną zaletą jest kompaktowość, dzięki której może być stosowany w: każdym rodzaju konstrukcji mostowej (konstrukcje belkowe, belkowo płytowe, skrzynkowe); konstrukcjach przemysłowych (silosy na materiały sypkie, zbiorniki na gaz i ciecze); konstrukcjach budownictwa kubaturowego (np. belki stropowe). 

Podstawowe zalety systemu C to jego uniwersalność, zwartość oraz wydajność. Może być on stosowany zarówno w przypadku obiektów nowo budowanych, jak również służyć do wzmacniania istniejących obiektów mostowych – poprzez zastosowanie zewnętrznych kabli sprężających. Zakotwienia systemu C mogą być stosowane zarówno w systemach sprężenia zewnętrznego (przebiegającego poza przekrojem konstrukcji) oraz sprężenia wewnętrznego (przebiegającego w przekroju konstrukcji).

Konstrukcje sprężone w budownictwie mostowym

System prętów sprężających Freyssibar
System prętów sprężających Freyssibar dedykowany jest sprężaniu elementów żelbetowych czy montażu poprzez doprężenie elementów stalowych do istniejącej konstrukcji żelbetowej. W ten sposób konstrukcje osiągają większe możliwości wytrzymałościowe niż tradycyjne konstrukcje żelbetowe. System jest również wykorzystywany do tymczasowego montażu poprzez doprężenie do konstrukcji żelbetowej elementów dodatkowych (np. nosy montażowe do nasuwania konstrukcji) czy podwieszania rusztowań ruchomych. 

Podstawowym elementem systemu Freyssibar są wysokiej wytrzymałości (1030 MPa) pręty sprężające o średnicach nominalnych: 26,5mm, 32mm, 36mm, 40mm oraz 50mm. Na specjalne zamówienie klienta producent może wykonać również pręty o większych średnicach nominalnych. Maksymalna długość pojedynczego pręta sprężającego wynosi 11,7m. 

Technologie budowy konstrukcji mostowych
Freyssinet Polska to również wykonawca wszelkiego typu technologii budowy konstrukcji mostowych, jak: nasuwanie podłużne, wykonywanie obiektów metodami wspornikowymi (in-situ), montaż obiektów z prefabrykowanych segmentów z zastosowaniem: podłużnych belek montażowych oraz masztów i odciągów montażowych, budowanie metodą “przęsło po przęśle”.  

Podstawowym kryterium wyboru danej technologii jest minimalizacja kosztów inwestycji przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych i czasowych w określonych warunkach terenowych. 

Konstrukcje sprężone w budownictwie mostowym
Konstrukcje sprężone w budownictwie mostowym

 

Nasuwanie podłużne ogranicza zajmowaną przestrzeń na placu budowy – stosowany sprzęt pracuje cały czas w jednym miejscu, a także zmniejsza ilość rusztowań i szalowań w stosunku do tradycyjnych technologii. 

Metoda in-situ ogranicza deskowania i rusztowania oraz szalunki (ogranicza ich długość do segmentu) przy jednoczesnym poszerzeniu forntu robót, gdzie kilka przęseł może być wznoszonych jednocześnie. 

Montaż konstrukcji z użyciem elementów prefabrykowanych jest niejako ulepszeniem metody in-situ, ponieważ gotowe elementy wysokiej jakości zmniejszają ilość odkształceń powstających w wyniku pełzania i skurczu, a także skracają czas prac montażowych. 

Konstrukcje sprężone w budownictwie mostowym

Technologia „przęsło po przęśle” dedykowana przede wszystkim do wznoszenia bardzo długich mostów i wiaduktów o wielu przęsłach małych rozpiętości pozwala na dużą elastyczność w projektowaniu, obniżenie kosztów robocizny oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. 

Konstrukcje z gruntu zbrojonego
Wśród rozwiązań od Freyssinet Polska ważne miejsce zajmują konstrukcje z gruntu zbrojonego. Stosuje się je do budowy ścian oporowych, przyczółków mostowych, ścian zabezpieczających cieki wodne czy obiektów przemysłowych, np. ramp przeładunkowych lub zbiorników cylindrycznych. Grunt zbrojony zapewnia bezpieczeństwo konstrukcji, zwiększa jej odporność na obciążenia i pozwala tworzyć różne formy architektoniczne. 

W ofercie znajdują się:
TerraClass – najczęściej spotykana elewacja konstrukcji z gruntu zbrojonego składająca się z betonowych paneli o kształcie krzyżowym oraz zbrojenia gruntu w postaci pasów stalowych lub poliestrowych, może być o fakturze gładkiej bądź przybierającej dowolną formę architektoniczną. 

TerraTrel – konstrukcja z gruntu zbrojonego, której elewację stanowią stalowe panele siatkowe to rozwiązanie dla konstrukcji oporowych tymczasowych oraz stromych skarp nasypów, gdzie walory estetyczne nie są kryterium podstawowym. 

TerraPlus – składa się z tych samych elementów co system TerraClass, różnicę stanowi jedynie kształt i wymiary panela okładzinowego, które wynoszą 1,5m x 3m. System ten doskonale sprawdza się na podłożu mało odkształcalnym.

Przyczółki zintegrowane z gruntu zbrojonego – alternatywa dla tradycyjnych obiektów, których rozpiętość teoretyczna nie przekracza 30m. Nie wymagają łożysk ani rozbudowanych dylatacji. 

TECHSPAN – żelbetowe prefabrykaty łukowe służące do budowy obiektów inżynierskich w bardzo szerokim zakresie rozpiętości od 5m do 20m oraz wysokości do 8m. Obiekty inżynierskie wykonywane w technologii TECHSPAN nie wymagają łożysk i dylatacji. Jest to świetna alternatywa dla stalowych, podatnych konstrukcji z blach falistych. 

Wyposażenie mostów – łożyska mostowe
Firma Freyssinet Polska jest dostawcą na rynek trzech podstawowych typów łożysk mostowych: elastomerowych, garnkowych oraz soczewkowych. Łożyska elastomerowe wykonane z naturalnego kauczuku lub kauczuku chloroprenowego z wkładką z blachy mają za zadanie zablokowanie przesuwów. Łożyska garnkowe mają nieograniczone możliwości przenoszenia sił pionowych, poziomych i przesuwów, dodatkowo mogą tłumić drgania lub być wyposażone w elementy umożliwiające pomiar siły nacisku. Łożyska soczewkowe do szerokiego zastosowania, dają nieograniczone możliwości ich wykorzystania.

Dylatacje mostowe 
Firma Freyssinet produkuje urządzenia dylatacyjne, które służą wzmocnieniu konstrukcji mostowych, wytrzymując wszelkiego typu obciążenia i spełniając najbardziej rygorystyczne wymogi konstruktorów. Wśród oferowanych przez Freyssinet Polska dylatacji znajdują się: blokowe urządzenia dylatacyjne MULTIFLEX®, modułowe urządzenia dylatacyjne FREYSSINET 3 W (w tym urządzenia wyposażone w nakładki tłumiące hałas), a także palczaste urządzenia dylatacyjne CIPEC WP i CIPEC Wd.

Konstrukcje sprężone w budownictwie mostowym

Naprawy konstrukcji
Od początku istnienia firmy, sprężenie zewnętrzne wykorzystywane było do wzmacniania konstrukcji, tym sposobem firma nie tylko naprawiała ubytki ale również wzmacniała konstrukcje dając im drugie życie. Prężnie rozwija się dział napraw, służąc kompleksową naprawą konstrukcji mostowych i kubaturowych.

Freyssinet Polska to specjalista w dziedzinie sprężania oraz podwieszania konstrukcji mostowych, specjalistycznych metod budowy oraz konstrukcji z gruntu zbrojonego. Od wielu lat przychodzi z pomocą inwestorom, projektantom oraz wykonawcom konstrukcji inżynierskich w Polsce. Doświadczenie zdobyte w dziedzinach konstruowania, technologii oraz realizacji budowy najbardziej skomplikowanych zadań inżynierskich, stawia firmę w ścisłej czołówce przedsiębiorstw dostarczających nowoczesne rozwiązania dla budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego i użyteczności publicznej.