Beton sprężony – Freyssinet Polska

Specjaliści w zakresie konstrukcji inżynierskich

W roku 1943 wybitny francuski architekt i rzemieślnik Eugene Freyssinet wynalazł beton sprężony, zapoczątkowując nową erę w dziedzinie konstrukcji inżynierskich na świecie. Nazwana jego imieniem firma ma dziś przedstawicielstwa w ponad 50 krajach. Również w Polsce od 1999 roku działa Freyssinet Polska, która znajduje się w ścisłej czołówce firm projektujących i dostarczających nowoczesne rozwiązania dla budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego i użyteczności publicznej.

Beton sprężony – technologie sprężania

Beton sprężony to świetna alternatywa dla tradycyjnych technologii budowlanych, która znajduje szerokie zastosowanie zarówno przy budowie domów, jak i dużych obiektów przemysłowych czy konstrukcji mostowych. Firma Freyssinet Polska oferuje kilka rodzajów systemów sprężania, które dobierane są w zależności od przeznaczenia.

System sprężania C dzięki swojej kompaktowości sprawdzi się w każdym rodzaju konstrukcji mostowej (belkowe, belkowo płytowe, skrzynkowe), w konstrukcjach przemysłowych, takich jak silosy czy zbiorniki na gaz i ciecze, a także w budownictwie kubaturowym (belki stropowe itp.). Tę technologię betonu sprężonego wykorzystuje się zarówno w przypadku nowych konstrukcji, jak i w celu wzmocnienia już istniejących obiektów, a zakotwienia systemu C mogą być stosowane w systemach sprężenia zewnętrznego (przebiegającego poza przekrojem konstrukcji) i sprężenia wewnętrznego (przebiegającego w przekroju konstrukcji). Kable sprężające w systemie C oparte są na znormalizowanych na całym świecie splotach siedmiodrutowych (o średnicach nominalnych od 15,2 do 15,7mm i klasie wytrzymałości 1770 lub 1860 MPa).

W pracach mających na celu wzmocnienie istniejących konstrukcji kołowych, np. w naprawie silosów na materiały sypkie, zbiorników na ciecze, kominów, wież ciśnieniowych, rurociągów itp. stosuje się niskotarciowy system sprężania typu X, gdzie wykorzystywane są zewnętrzne, przebiegające po obwodzie wzmacnianej konstrukcji cięgna sprężające.

– Są one kotwione w specjalnie zaprojektowanych żeliwnych zakotwieniach typu X, które stanowią bloki kotwiące dla szczęk, zakrzywiają tor cięgna umożliwiając w ten sposób osadzenie siłowników do wykonania naciągu – mówi Paweł Mojzess z firmy Freyssinet Polska.

Niskotarciowy system sprężania dla pojedynczych splotów jest z kolei doskonałą metodą wzmacniania konstrukcji kratownicowych i ramowych, w szczególności dźwigarów dachowych. W tym wypadku technologia betonu sprężonego realizowana jest za pośrednictwem pojedynczych cięgien sprężających lub grup pojedynczych cięgien sprężających ze splotów siedmiodrutowych (najczęściej o średnicy nominalnej 15,7mm i klasie wytrzymałości 1860 MPa). Sploty umieszczone są w smarze oraz osłonce polietylenowej, co stanowi zabezpieczenie antykorozyjne. Naciągnięte cięgna przenoszą siły na wzmacnianą konstrukcję za pośrednictwem odpowiednio ukształtowanych dewiatorów stalowych, wzmacniając ją w ten sposób. Inną technologią wykorzystującą beton sprężony jest system prętów sprężających Freyssibar, które pozwalają wykonywanie sprężania elementów żelbetowych czy montaż elementów stalowych do istniejącej konstrukcji żelbetowej poprzez doprężenie. Pręty sprężające stanowią również doskonały materiał do wykonywania tymczasowego doprężania do konstrukcji elementów dodatkowych (takich jak np. nosy montażowe do nasuwania konstrukcji) lub podwieszania rusztowań ruchomych (np. przy ruchomych rusztowaniach do betonowania nawisowego).

Freyssinet Polska – eksperci w zakresie budownictwa mostowego

Obok technologii bazujących na wykorzystaniu betonu sprężonego, firma Freyssinet Polska jest też jednym z wiodących przedsiębiorstw wykonujących różnego rodzaju konstrukcje mostowe.

– Podstawowym kryterium, które trzeba uwzględnić dobierając technologię wykonania tego typu konstrukcji jest zredukowanie kosztów inwestycji, a zarazem konieczność sprostania określonym wymaganiom jakościowym i czasowym w danych warunkach terenowych – wyjaśnia Paweł Mojzess.

Przy budowie mostów i wiaduktów najczęściej stosowane są następujące technologie: nasuwanie podłużne, wykonywanie obiektów metodami wspornikowymi (in-situ), montaż obiektów z prefabrykowanych segmentów z zastosowaniem podłużnych belek montażowych, masztów i odciągów montażowych lub budowanie metodą „przęsło po przęśle”.

fot. Freyssinet Polska

Oprócz konstrukcji z betonu sprężonego, Freyssinet Polska oferuje też szeroką gamę specjalistycznych rozwiązań w zakresie materiałów oraz technologii umożliwiających wykonywanie skomplikowanych konstrukcji podwieszonych. Są to między innymi system HD2000, stosowany na największych podwieszonych konstrukcjach mostowych na całym świecie, a w Polsce wykorzystany np. na moście przez Wisłę w Płocku. System ten spełnia najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej i ochrony antykorozyjnej. W przypadku konstrukcji podwieszanych o mniejszych gabarytach i obciążeniach (kładki dla pieszych, wiadukty drogowe dla niższych klas obciążeń, konstrukcje dachów podwieszonych), Freyssinet oferuje system H1000. Z kolei konstrukcja lin zamkniętych polega na umieszczeniu w rdzeniu liny wiązki drutów równoległych w specjalnej paście cynkowej, chroniącej przed korozją.

fot. Freyssinet Polska

– Oferujemy ponadto prętowe systemy podwieszenia, gdzie każdy wieszak systemu składa się z pręta zakończonego po obu stronach zakotwieniami w postaci głowic widlastych z przetyczkami – mówi Paweł Mojzess.

Freyssinet Polska jest ponadto dostawcą trzech podstawowych typów łożysk: elastomerowych, garnkowych i soczewkowych, które w zależności od potrzeb i warunków umożliwiają przenoszenie reakcji z pomostu na podporę oraz zapewniają wymaganą swobodę przemieszczeń. Do budowy mostów przeznaczonych do ruchu kolejowego kierowane są z kolei tłumiki hydrauliczne, które przenoszą siły poziome pochodzące od hamowania lub przyspieszania taboru kolejowego na przyczółki mostowe.

Firma oferuje ponadto ponad 20 mostowych urządzeń dylatacyjnych (m.in. blokowe, modułowe, palczaste), które zaprojektowane są tak, aby wytrzymywać wszystkie możliwe kombinacje obciążeń i charakteryzują się wyjątkową trwałością i sprężystością.

fot. Freyssinet Polska

Budowa stropów z betonu sprężonego

Beton sprężony to również świetna alternatywa dla płyt żelbetowych. Firma Freyssinet opracowała zintegrowany system sprężenia dla elementów płaskich. Stosuje się go na stropy czy płyty fundamentowe na parkingach nadziemnych i podziemnych, w biurowcach, szpitalach itp. System świetnie sprawdza się też przy budowie posadzek przemysłowych.

Atutami tego rozwiązania są większe rozpiętości i nośności przy jednoczesnym zmniejszeniu grubości i ciężaru własnego stropu, co przekłada się na zużycie mniejszej ilości materiałów i zredukowanie obciążenia fundamentu. W technologii stropów sprężonych stosuje się też mniejsze i uproszczone zbrojenie zwykłe, a także redukuje się ilość dylatacji i słupów.

– Wykonujemy ponadto naprawy konstrukcji w systemie Foreva®, polegającym na dostosowywaniu materiałów i technologii do potrzeb klienta, przedstawianiu mu możliwych alternatyw i wspólnym szukaniu rozwiązań optymalnych – mówi Paweł Mojzess.

fot. Freyssinet Polska

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Niezawodność, konkurencyjna cena, zróżnicowane obszary zastosowania – to w wielkim skrócie zalety konstrukcji z gruntu zbrojonego. Od momentu powstania tej technologii w latach 60-tych ubiegłego wieku do dziś nastąpił skokowy wzrost liczby tego typu konstrukcji, których rocznie na świecie buduje się ponad milion metrów kwadratowych rocznie.

fot. Freyssinet Polska

Freyssinet Polska oferuje m.in. żelbetowe prefabrykaty łukowe TechSpan, przeznaczone do budowy obiektów żelbetowych w zakresie rozpiętości od 5m do 20m oraz wysokości do 8m, która stanowi atrakcyjną alternatywę np. dla stalowych konstrukcji z blach falistych.

fot. Freyssinet Polska

TerraClass to najczęściej spotykana elewacja konstrukcji z gruntu zbrojonego, która składa się z betonowych paneli o kształcie krzyżowym, które mają wymiary 1,5 x 1,5 m. Taki blok zbrojony stanowi spójną masę, która jest w stanie przenieść obciążenia własne, a także znaczne obciążenia stałe i ruchome pochodzące od wszelkich pojazdów. Wymiary 1,5 m x 3 m oraz inne kształty mają panele w systemie TerraPlus, dzięki czemu czas montażu ściany może być krótszy.

– Ten zestaw doskonale sprawdza się na podłożu mało odkształcalnym, na gruntach o wyższej nośności, gdyż tolerancja nierównomiernych osiadań jest dwa razy mniejsza niż w przypadku zestawu TerraClass – wyjaśnia Paweł Mojzess.

Zestaw TerraMid umożliwia konstruowanie konstrukcji pionowych lub pochylonych. W skład zestawu wchodzą: betonowe bloczki okładzinowe o wymiarach 40x20x24,5 cm, pasy stalowe drabinkowe oraz stalowe łączniki. Ściany z bloczków charakteryzują się prostotą i łatwością montażu bez użycia dźwigu i można je kształtować w łuku poziomym o dowolnie małym promieniu. Inną formą elewacji w konstrukcjach z gruntu zbrojonego są siatki stalowe TerraTrel. Jest to doskonałe rozwiązanie dla konstrukcji oporowych tymczasowych oraz stromych skarp nasypów, gdzie estetyka nie jest kwestią najważniejszą. Zaletą zestawu TerraTrel jest także łatwość instalacji bez użycia dźwigu, bo standardowy panel waży tylko 35kg.

Freyssinet Polska wykonuje specjalistyczne prace budowlane zarówno w zakresie napraw już istniejących konstrukcji (pręty sprężające, sprężanie zewnętrzne, wzmacnianie), jak i budowy nowych.

fot. Freyssinet Polska

Jako ekspert w dziedzinie betonu sprężonego, firma oferuje m.in. sprężanie monolitycznych konstrukcji żelbetowych, projektowanie i sprężanie stropów, wykonywanie sprężanych płyt na gruncie, podwieszanie konstrukcji mostowych, dostawę i montaż łożysk i dylatacji mostowych, kotw talerzowych i przyłączeniowych oraz taśm uszczelniających Freytech®. Szeroki zakres oferowanych prac, wieloletnie doświadczenie i profesjonalny park maszynowy pozwala na możliwość zaoferowania klientom technologii w danych warunkach optymalnej, zarówno pod względem jakościowym, jak i cenowym.