W czerwcu 2015 roku zakończona została realizacja robót związanych z budową ustroju nośnego mostu na potoku Paleczka w m. Zembrzyce w ramach realizacji Inwestycji: „Budowa drogi klasy L wraz z budową mostu na Potoku Paleczka od km 0+000 do km 0,895 w miejscowości Zembrzyce – ETAP I od km 0+000 do km 0,814”

W ramach realizacji robót na obiekcie, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa i montaż elementów wyposażenia obiektu w postaci łożysk garnkowych oraz urządzeń dylatacyjnych

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typu 22C15, stal sprężająca, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu