Estakada E-1 w ciągu drogi S19

Długość przęseł: 33+54+5×60+54+33 [m]

Długość w osiach podparcia skrajnych podpór 474,0 m

Ilość nitek: 2

Przekrój poprzeczny: Skrzynka jednokomorowa, betonowa sprężona podłużnie

Ilość stali sprężającej: 414 800,0 kg

Rodzaj zakotwień: 19C15 – 672 szt.

ZAKRES FREYSSINET POLSKA

  • Współpraca w zakresie tworzenia Projektu technologicznego
  • Dostawa i montaż łożysk ślizgowych do nasuwania podłużnego – 40 szt.
  • Dostawa sprzętu do nasuwania (siłowniki, pompy, liny trakcyjne, prowadzenia boczne)
  • Wykonanie nasuwania podłużnego: 2 x 17 segmentów na obu nitkach
  • Wykonanie sprężenia centrycznego i ekscentrycznego wraz z iniekcją
  • Dostawa i montaż łożysk docelowych garnkowych – 40 szt.
  • Dostawa i montaż dylatacji modułowych.