W dniu 6.11.2014r. nasunięto ostatni segment montażowy na budowie mostu na rz. Wiśle w m. Kamień. Tym samym cała stalowa konstrukcja o długości 1026 metrów i łącznej wadze ok. 23.000 ton jest już kompletna i przygotowana do prowadzenia dalszych robót związanych z wykonaniem żelbetowej płyty pomostu oraz realizacją robót w rejonie przyczółków i nasypów.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres robót:
– dostawa niezbędnego sprzętu technologicznego do realizacji robót (w szczególności siłowniki do nasuwania, łożyska ślizgowe),
– dostawa materiałów (sploty sprężające, zakotwienia) oraz montaż i regulacja w czasie nasuwania want tymczasowego wspomagania nasuwania,
– wykonanie operacji nasuwania (obsługa siłowników trakcyjnych oraz łożysk ślizgowych).

W ramach realizacji tej Inwestycji Freyssinet Polska Sp. z o.o. wykonała również roboty związane z montażem łożysk garnkowych TETRON CD.

Prace związane z montażem łożysk zakończono w drugiej połowie stycznia 2015

 

Konstrukcja stalowa mostu przez Wisłę w m. Kamień jest największą stalową konstrukcją mostową w Polsce, która została wykonana w technologii nasuwania podłużnego.