Wpisy

Zakres robót Freyssinet Polska:

Dostawa i montaż łożysk garnkowych:

  • WA-259 – dwie nitki – łącznie 36 szt. łożysk garnkowych
  • WA-263 – dwie nitki – łącznie 28 szt. łożysk garnkowych
  • Okres montażu łożysk dla dwóch obiektów: II połowa września – I połowa grudnia 2015

Dostawa i montaż dylatacji modułowych

  • WA-259 urządzenie dylatacyjne typu 80/2S – łączna długość 120,74 mb
  • WA-263 urządzenie dylatacyjne typu 100SL/2S – łączna długość 72,32 mb
  • Okres montażu: WA-259 – w grudniu 2015, WA-263 – październik – listopad 2015

 

IMG_3009 (2)

IMG_3002 (2)

IMG_2893 (3)

W połowie września 2015r. przekazano kierowcom do ruchu wszystkie jezdnie Mostu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Warszawie – tym samym na 1,5 miesiąca przed terminem umownym, udało się zakończyć prace związane z remontem przeprawy które rozpoczęły się w październiku 2013r.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:

– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wymianę 32 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,

– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste,

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,

– dostawę paneli z gruntu zbrojonego,

Lokalizacja: Warszawa, woj. Mazowieckie,

Typ konstrukcji: stalowa dwudźwigarowa (częściowo skrzynkowa) ze stalową płytą ortotropową,

Inwestor: GDDKiA Oddział Warszawa,

Generalny Wykonawca Inwestycji: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce

Realizacja: 11.2014 – 06.2015

Produkt: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.

 

DSC_0911 DSC_0912 DSC_0916 DSC_1190 DSC_1214

W dniach 17-18.10.2014r. oddano do ruchu, po przebudowie, północną jezdnię Mostu 2T (Most im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego). Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:
– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe,
– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków,
– wymianę 16 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,
– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,
– dostawę paneli z gruntu zbrojonego

Obecnie Freyssinet Polska Sp. z o.o. prowadzi już roboty na jedni południowej Mostu 2T.

Lokalizacja: Warszawa, woj. Mazowieckie,
Typ konstrukcji: stalowa dwudźwigarowa (częściowo skrzynkowa) ze stalową płytą ortotropową,
Inwestor: GDDKiA Oddział Warszawa,
Generalny Wykonawca Inwestycji: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
Realizacja: 09.2013 – 10.2014
Produkt: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.

DSC_0215

DSC_0217

DSC_0224

DSC_0227

SAM_3219

DSC_0234

DSC_0228