Wpisy

Pod koniec września 2016 r. została zakończona realizacja robót związanych ze sprężeniem ustrojów nośnych obiektów inżynierskich WD-2, WD-3, WD-4, WD-6, WD-10, WD-11, WD-12, WD-13 oraz WD-14 realizowanych w ramach w/w inwestycji.

 

W ramach realizacji robót Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (zakotwienia typów: 19C15, 22C15, 27C15; stal sprężająca w ilości 123,5 t; osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu.

 

Lokalizacja: Jarocin, woj. wielkopolskie

Generalny Wykonawca:  Budimex S.A.

Zamawiający: GDDKiA – Oddział w Poznaniu

Realizacja: maj-wrzesień 2016 r.

Produkt: System sprężenia typu C

 

wd2 wd3 wd4 wd6

W sierpniu 2014 roku dobiegły końca prace z zakresu firmy Freyssinet Polska, związane z budową estakady E 118 w Dębicy.

Sprężenie obiektu zostało zaprojektowane jako wewnętrzne i zewnętrzne w postaci kabli 31L15

Łączna ilość stali sprężającej 1315,0 [t]

Obiekt zaprojektowano w postaci żelbetowej skrzynki dwukomorowej o schemacie statycznym belki ciągłej.

Konstrukcja została podzielona na trzy sekcje – Estakada A, Most B oraz Estakada C

Estakada A 46 + 5×60 + 47 = 393 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużne

Most B 72 + 120 + 71 = 264 [m] – technologia budowy – betonowanie nawisowe

Estakada C 47 + 10×60 + 46 = 693 [m] – technologia budowy – nasuwanie podłużne

 

Lokalizacja: Dębica. woj. Podkarpackie

Typ konstrukcji: Żelbetowa skrzynka dwukomorowa sprężona podłużnie

Inwestor: GDDKiA

Zleceniodawca: Budimex S.A.

Data realizacji: XI.2013 – VIII.2014

Produkt:  System C, nasuwanie podłużne, betonowanie nawisowe

 

IMG_0308 IMG_0314 dsc05199

 

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny Podwykonawca Konsorcjum ENERGOPOL Szczecin S.A. – GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o. w zakresie dostawy technologii nasuwania podłużnego dla potrzeb realizacji Inwestycji w miesiącu wrześniu nasunął łącznie ponad 400 metrów konstrukcji stalowej mostu. Operacja nasuwania realizowana była równolegle po obu stronach rzeki Wisły przez dwa niezależne zespoły robocze. Zakres robót Freyssinet obejmuje również montaż want tymczasowego wspomagania nasuwania oraz ich regulację podczas operacji nasuwania.

W najbliższym czasie planowane jest wykonanie kolejnych operacji nasuwania.

LOKALIZACJA: Kamień (woj. Lubelskie) / Solec n. Wisłą (woj. Mazowieckie)

TYP KONSTRUKCJI: Konstrukcja stalowa

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

GENERALNY WYKONAWCA: ENERGOPOL Szczecin S.A. / GOTOWSKI BKiP Sp. z o.o.

DATA REALIZACJI: 2014

 

IMG_0518 IMG_0534 IMG_0551