W ostatnich dniach kwietnia 2015r. Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny Podwykonawca, zakończył realizację robót związanych z wykonywaniem montażu systemu sprężenia i wykonaniem sprężenia stropów żelbetowych na budowie kompleksu biurowego Warsaw Spire zlokalizowanego w Warszawie w kwartale ulic: Grzybowskiej, Wroniej, Łuckiej i Towarowej przy Placu Europejskim

 

Warsaw Spire będzie najwyższym obiektem biurowym w Warszawie i jednym z najwyższych biurowców w Europie. Całkowita powierzchnia użytkowa inwestycji to około 100 000 m² powierzchni biurowej, usługowej i handlowej.

Cały kompleks składa się z trzech budynków (A / B  / C) połączonych wspólną, pięciokondygnacyjną częścią podziemną, w której zlokalizowano funkcje parkingowe oraz techniczne.

 

Rozgraniczeniem pomiędzy wnętrzem budynku a podłożem gruntowym są ściany szczelinowe, które są najgłębszymi jakie wykonano do tej pory w Polsce, a ich konstrukcja sięga do głębokości 55 metrów poniżej poziomu terenu.

 

Budynki zostały zaprojektowane w technologii żelbetowej monolitycznej z elementami stalowymi stanowiącymi lokalne uzupełnienia konstrukcyjne.

 

Konstrukcja, złożona jest z żelbetowych ścian, wewnętrznego trzonu oraz obwodowych słupów i słupów pośrednich, ze wspartymi na nich stropami sprężonymi stanowiącymi elementy wiążące konstrukcję na każdej kondygnacji.

 

Budynek A stanowi najwyższy z trzech projektowanych budynków i wznosi się na wysokość 180 metrów (z iglicami 220 m). Składa się z 50 kondygnacji nadziemnych żelbetowych ( łącznie ze  stropodachem), w tym 48 sprężonych.

Budynki B i C mają wysokość 55 metrów i złożone są z 17 kondygnacji nadziemnych ( łącznie ze  stropodachem), w tym 16 sprężonych.

 

Do wykonania wszystkich płyt fundamentowych i stropów zaprojektowanych jako sprężone w systemie bez przyczepności (sploty z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym) wbudowano blisko 1.000 ton splotów ze stali sprężającej (150mm2 / 1860 MPa) oraz ok. 80.000  szt. zakotwień typu 1F15 systemu Freyssinet.