We wrześniu 2015 roku wykonane zostały roboty związane ze sprężeniem 13 szt. cokołów fundamentów turbin wiatrowych Farmy Wiatrowej w Parsówku.

W ramach realizacji robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o., jako specjalistyczny podwykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac:

– wprowadzenie rewizji do rozwiązań projektowych w zakresie układu kabli sprężających w celu uniknięcia kolizji kabli z instalacjami wchodzącymi do sprężanego elementu.

– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (indywidualne bloki oporowe, zakotwienia, stal sprężająca bezprzyczepnościowa, osłony kabli sprężających),

– wykonanie sprężania konstrukcji oraz iniekcji kabli sprężających po sprężeniu