Przeglądy techniczne

Ekspertyzy

Przeglądy techniczne

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Projektowanie

Przeglądy techniczne
Nasz profesjonalny i duży zespół ekspertów jest gotów wykonać niemal każdy przegląd techniczny w oparciu o wszystkie procedury i wymagania prawne a także precyzyjnie określić usterki czy uszkodzenia.

Niemal każdy oddany do użytkowania obiekt budowlany (budynek, budowla czy obiekt niekubaturowy) wymaga okresowych przeglądów technicznych. Wykonanie zaleceń z takich kompleksowych przeglądów (zwanych zamiennie kontrolami budowlanymi lub okresowymi), wykonywanych regularnie, wraz z prawidłową konserwacją wbudowanych elementów służy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego.

Kontrola okresowa może obejmować przegląd budowlany roczny lub przegląd 5 letni budynku. Regularnie przeprowadzane przeglądy okresowe są obowiązkiem wynikającym z litery prawa. Za realizowanie przeglądów odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości, a służyć mają one bezpieczeństwu użytkowników budynku, zapobieganiu i minimalizacji ryzyka nieszczęśliwych wypadków, kalectwa lub śmierci ludzi.

Sprawnie funkcjonujący budynek to też gwarancja wypłaty polisy i spełnienie jej warunków dlatego jeśli potrzebują Państwo gruntownego i profesjonalnego przeglądu technicznego to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.