Naprawa

Ekspertyzy

Naprawa

Budowa

Przeglądy techniczne

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Projektowanie

Wzmacnianie konstrukcji dachu

Do wzmacniania elementów nośnych konstrukcji w celu zwiększenia ich parametrów wytrzymałościowych wykorzystujemy: zewnętrzne kable sprężające ze stali o wysokiej wytrzymałości, pręty sprężające, jak również taśmy i maty z włókien węglowych. Są to materiały cechujące się bardzo dobrą wytrzymałością na rozciąganie oraz trwałością. Zastosowanie kabli i prętów sprężających wpływa również na polepszenie parametrów użytkowalności obiektu, tj. na zmniejszenie ugięć oraz rozwarcie rys (w przypadku elementów żelbetowych).
W swoich realizacjach wykorzystujemy również wzmocnienia w postaci dodatkowych konstrukcji stalowych.

Reprofilacja elementów betonowych

Wszelkie naruszenie konstrukcji betonowej, szczególnie w przypadku żelbetu jest niebezpieczne dla całego budynku. Może mieć ono bezpośredni wpływ na trwałość danego obiektu, dlatego też wymaga szybkiej i sprawnej naprawy. Renowacja betonu i żelbetu to złożone zagadnienie, a sposób i materiały użyte do jego wykonania zależą w dużej mierze od konstrukcji naprawianego elementu. Najczęściej zabieg renowacji lub naprawy betonu dotyczy posadzek, elementów konstrukcyjnych, wsporników żelbetowych oraz innych elementów konstrukcyjnych budynku. Przeprowadza się też wyrównywanie płaszczyzn betonowych.

Naprawa i wzmocnienie zbiorników i silosów

Doskonałą metodę wzmacniania istniejących konstrukcji kołowych stanowi niskotarciowy obwodowy system sprężania typu X. Sprężenie i tym samym wzmocnienie konstrukcji jest realizowane za pośrednictwem obręczy sprężających wykonanych z pojedynczych (lub podwójnych) cięgien sprężających ze stali o wysokiej wytrzymałości z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Naprawa i wzmocnienie stropów oraz elementów murowych

Przy renowacji obiektów zabytkowych oraz sakralnych znajdują zastosowanie taśmy oraz maty z włókien węglowych, które istotnie zwiększają parametry wytrzymałościowe konstrukcji przy jednocześnie znikomej ingerencji w pierwotny charakter budynku.
Jeżeli istnieje konieczność wymiany danego elementu konstrukcji najlepszym rozwiązaniem może okazać się zastosowanie technologii betonu sprężonego, dzięki której możliwe jest wykonanie elementów o mniejszych gabarytach i większej smukłości w porównaniu do tradycyjnych elementów żelbetowych. W tym przypadku stosuje się wewnętrzne kable oraz pręty sprężające.

Naprawa  infrastruktury mostowej, drogowej i kolejowej

Wzrost intensywności ruchu w ciągu ostatnich lat oraz bezpośrednie działanie czynników powodujących korozję sprawia, że coraz więcej obiektów mostowych wymaga wzmocnienia. Do zwiększenia nośności stosuje się najczęściej kable zewnętrzne, pręty sprężające oraz taśmy i maty kompozytowe. Często istnieje również potrzeba wymiany lub naprawy łożysk, dylatacji, nawierzchni i innych elementów wyposażenia. W celu zwiększenia trwałości istniejących konstrukcji oferujemy również kompleksowe wykonanie zabezpieczenia elementów betonowych i stalowych przed korozją.