Technologie budowy

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

Technologie budowy

Nasuwanie podłużne

Metoda wspornikowa (in-situ)

Metoda wspornikowa – montaż prefabrykowanych elementów

Metoda „Przęsło po przęśle”
I Beams, belki wielkogabarytowe

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

Nasuwanie podłużne
W metodzie tej przęsła są budowane na jednym z przyczółków mostu i przepychane kolejno na swoje właściwe miejsce w konstrukcji. Ma ona następujące cechy charakterystyczne:

  • ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez plac budowy,
  • możliwość wygodnego dowozu i wyładunku materiałów do budowy przęseł,
  • zmniejszenie ilości rusztowań i szalowań w stosunku do rozwiązań tradycyjnych,
  • stosowany sprzęt pracuje przez cały czas w tym samym miejscu,
  • duża efektywność pracy wynikająca z powtarzalności cykli,
  • wysoka jakość produktu wytwarzanego na placu prefabrykacyjnym, który jest chroniony przed złymi warunkami atmosferycznymi,
  • ograniczone inwestycje w wyspecjalizowany sprzęt.