System sprężania C

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

System sprężania C
System sprężania elementów płytowych typu F i B
Niskotarciowy system sprężania typu X
Niskotarciowy system sprężania dla pojedynczych splotów
System prętów sprężających Freyssibar

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

System sprężania C
System sprężania C produkcji Freyssinet stanowi odpowiedź na wymagania nowoczesnej inżynierii lądowej. Jego główną zaletą jest kompaktowość, dzięki której może być stosowany w:

 • Każdym rodzaju konstrukcji mostowej (konstrukcje belkowe, belkowo płytowe, płytowe, skrzynkowe),
 • Konstrukcjach przemysłowych (silosy na materiały sypkie, zbiorniki na gaz i ciecze),
 • Konstrukcjach budownictwa kubaturowego (belki stropowe, dźwigary itp.).

System sprężania może być stosowany zarówno w przypadku obiektów nowo-budowanych jak również służyć do wzmacniania istniejących obiektów (szczególnie konstrukcji mostowych poprzez zastosowanie zewnętrznych wzmacniających kabli sprężających)

Podstawowe zalety systemu C to jego uniwersalność, zwartość oraz wydajność.

Zakotwienia systemu C mogą być stosowane zarówno w systemach sprężenia zewnętrznego (przebiegającego poza przekrojem konstrukcji) oraz sprężenia wewnętrznego (przebiegającego w przekroju konstrukcji) głównie jako:

 • Sprężenie wewnętrzne ze splotami przyczepnościowymi (sprężenie tradycyjne) umieszczonymi wewnątrz rur osłonowych ze zwijanych taśm stalowych,
 • Sprężenie zewnętrzne ze splotami przyczepnościowymi umieszczonymi wewnątrz rur osłonowych wykonanych z HDPE,
 • Sprężenie zewnętrzne ze splotami bezprzyczepnościowymi w rurze HDPE  z możliwością dociągnięcia, korekty lub wymiany kabla,

Powyższe możliwości stanowią jedynie przykładowe zastosowania systemu sprężania C.

Kable sprężające w systemie C oparte są na znormalizowanych na całym świecie splotach siedmiodrutowych (o średnicach nominalnych od 15,2 do 15,7mm i klasie wytrzymałości 1770 MPa lub 1860 MPa).

Jako wynik ponad pięćdziesięcioletnich badań precyzyjne zaprojektowane zakotwienia lepiej przenoszą siły sprężające na beton umożliwiając efektywne konstruowanie poprzez:

 • Zmniejszenie grubości środników w belkach i dźwigarach skrzynkowych oraz elementów oporowych,
 • Umożliwienie skupienia zakotwień w jednym przekroju,
 • Zmniejszenie wymiarów bloków oporowych i odchyleń cięgien przy strefie kotwienia.

Lekkie i nowoczesne siłowniki do naciągu kabli systemu C pozwalają na:

 • Zmniejszenie wymiarów wnęk zakotwień dzięki zwartości głowicy prasy,
 • Zmniejszenie naddatków splotów poza konstrukcją, co prowadzi do zmniejszenia ilości stali i oszczędności materiału,
 • Ułatwienie pracy na budowie,
 • Zwiększenie efektywności i szybkości pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu C produkcji Freyssinet znajdują się w materiałach informacyjnych oraz Europejskiej Aprobacie Techicznej Nr ETA 06/0226 dla systemu sprężania Freyssinet.

Przykładowe realizacje z zastosowaniem Systemu C przedstawiono poniżej