System HD2000

Podwieszanie konstrukcji

System H1000

System HD2000

System lin zamkniętych

Prętowe systemy podwieszenia

Spręzenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

System HD2000
Początki wykonywania konstrukcji podwieszonych przez firmę Freyssinet International sięgają połowy lat 70 ubiegłego wieku. Od tamtych czasów system podwieszenia dzięki nowym doświadczeniom, potrzebom wykonawczym, wymaganiom jakościowym ulegał nieustannym modyfikacjom i ulepszeniom, których ostatecznym wynikiem jest w obecnej chwili właśnie system podwieszenia HD2000.

Oferowany przez Freyssinet system HD2000 spełnia najwyższe wymagania w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej, ochrony antykorozyjnej, możliwości wymiany, przeprowadzania inspekcji itp. stawiane tego typu systemom przez Międzynarodowe Organizacje zajmujące się przeprowadzaniem testów na tego typu systemach (CIP).

System HD2000 stosowany jest na największych podwieszonych konstrukcjach mostowych na całym świecie, m.in. na mostach: Rion Antirion w Grecji, Panama w Panamie. W Polsce system HD2000 zastosowany został między innymi na moście przez Wisłę w Płocku, wiadukcie na ul. Obornickiej w Poznaniu, na moście przez rzekę Skawę w Zembrzycach, a ostatnio na Moście Rędzińskim przez Odrę w ciągu AOW we Wrocławiu.

System HD2000 oparty jest na całkowitej niezależności każdego ze splotów poprzez zachowanie ich równoległości na całym przebiegu wanty podwieszającej konstrukcję, dzięki czemu możliwe jest:

 • wykonanie instalacji oraz naciągu dla każdego ze splotu wanty indywidualnie,
 • zapewnienie niezawodnej ochrony antykorozyjnej każdemu ze splotów,
 • zapewnienie możliwości ewentualnej wymiany splotu (lub nawet wszystkich splotów danej wanty) w razie potrzeby bez konieczności ograniczania użytkowania lub całkowitego wyłączania konstrukcji z użytkowania.

Do wykonywania podwieszenia konstrukcji stosowane są standardowe sploty o średnicy nominalnej 15,7mm i klasie wytrzymałości 1860 MPa posiadające system trójstopniowego zabezpieczenia antykorozyjnego, na który składają się:

 • powłoka cynkowa na każdym z siedmiu drutów splotu,
 • wewnętrzne wypełnienie specjalną kompozycją woskową,
 • zewnętrzna, wykonana z HDPE, zespolona ze splotem otulina,

Dodatkowym elementem zabezpieczającym wiązkę równoległych splotów wanty są specjalne rury HDPE. Dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów do produkcji tego rodzaju rur zapewniona jest przede wszystkim ich wyjątkowa trwałość na czynniki atmosferyczne – w szczególności na działanie promieniowania UV. Szeroka paleta kolorów rur zapewnia możliwość dobrania takiej barwy rur, aby wanty razem z całą konstrukcją stanowiły ciekawy element architektury.

Najistotniejszym elementem całego systemu są odpowiednio skonstruowane zakotwienia zapewniające możliwość zakotwienia w jednej wancie od 12 do 169 splotów. System HD2000 generalnie oferuje dwa typu zakotwień: czynne (z możliwością wprowadzania siły naciągu i późniejszej jej korekty) i bierne (bez możliwości wykonywania naciągu i korekty siły).

Typowe zakotwienie systemu HD 2000 składa się z następujących głównych elementów:

 • bloku kotwiącego, w którym za pośrednictwem specjalnych szczęk kotwione są sploty wanty po ich naciągnięciu,
 • korpusu zakotwienia wyposażonego w zależności od typu zakotwienia w kołnierz oporowy (zakotwienia bierne – typu FPH) lub nakrętkę regulacyjną (zakotwienia czynne – typu RAB),
 • wkładki tłumiąco – uszczelniającej zapewniającej najwyższy poziom wodoszczelności wśród dostępnych na rynku zakotwień oraz charakteryzującej się znacznym poziomem tłumienia drgań want, co w niektórych przypadkach pozwala na rezygnację z konieczności instalacji tłumików drgań want,

Jedną z charakterystycznych cech zakotwień systemu HD 2000 jest sposób ich połączenia z konstrukcją. Przenoszenie sił od podwieszenia na konstrukcję pomostu oraz pylonów realizowane jest jedynie za pośrednictwem kołnierza oporowego lub nakrętki, które opierają się na specjalnej płycie oporowej konstrukcji pomostu lub pylonu. Rozwiązanie to znacznie ułatwia instalację zakotwienia, ponieważ tylko w jednym miejscu należy zachować wszelkie tolerancje wymiarowe wykonawcze. Zminimalizowane jest zatem ryzyko ewentualnego błędu.

System podwieszenia HD2000 oferuje nie tylko zaawansowane technologicznie elementy odpowiadające za zapewnienie nośności lecz również wiele różnych elementów towarzyszących, takich jak:

 • kompleksowa technologia montażu elementów oraz wykonania naciągu want z zastosowaniem opatentowanej przez Freyssinet metody Isotension® zapewniającej równomierny naciąg wszystkich splotów danej wanty,
 • systemowe rozwiązania elementów towarzyszących, takich jak rury antywandalistyczne rury teleskopowe itp.,
 • specjalnie ukształtowane siodła montowane w pylonach w przypadku konstrukcji typu „extradosed” zapewniające możliwość ciągłego przeprowadzenia splotów przez pylon bez konieczności montażu zakotwień w tym elemencie,
 • systemowe elementy tłumiące drgania want w postaci wewnętrznych tłumików elastomerowych (IED), wewnętrzne tłumików hydraulicznych (IHD) oraz wewnętrzne tłumików radialnych (IRD), a także specjalnych żeberek spiralnych na rurach osłonowych want zabiegających powstawaniu drgań wiatrowo-deszczowych.

Schemat tłumika elastomerowego (IED)

Schemat tłumika hydraulicznego (IHD)

Schemat tłumika radialnego (IRD)

W przypadku zainteresowania Państwa szczegółami dotyczącymi elementów systemu HD2000, technologii realizacji podwieszenia zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz do bezpośredniego kontaktu z Freyssinet Polska Sp. z o. o. – nasi inżynierowie są do Państwa dyspozycji.