Zastosowanie

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Produkty

Zastosowanie

Techspan

Zastosowanie

Ściany oporowe
Ściany oporowe oprócz zasadniczej funkcji, którą jest utrzymanie naziomu oraz znajdujących się na nim obciążeń mogą również tworzyć różnorodne, ciekawe formy architektoniczne.

Przyczółki obiektów inżynierskich
Przyczółki mostowe, jako podpory skrajne obiektów jedno- i wieloprzęsłowych, doskonale harmonizują z nasypem drogowym, a jednocześnie są w stanie zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji poprzez przejęcie znacznych sił statycznych i dynamicznych.

Budowle dla przemysłu
Wysokie rampy przeładunkowe w kopalniach minerałów, ogromnych rozmiarów groble służące magazynowaniu surowców naturalnych, zbiorniki cylindryczne pełniące funkcję separatorów i osadników czy obudowy dla ciągów przesyłowych.

Konstrukcje w środowisku wodnym
Przyczółki mostowe, nabrzeża portowe oraz ściany zabezpieczające brzegi cieków wodnych, jako konstrukcje hydrotechniczne są w stanie przejąć duże siły dynamiczne powstające podczas wzmożonych ruchów wody.
Natomiast konstrukcje TECHSPAN doskonale pełnią funkcję mostów łukowych ze ścianą czołową.