Produkty

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Produkty

TerraClass

TerraPlus

TerraTrel

Full Heights Panel

Zastosowanie

Techspan

TerraClass
Najczęściej spotykana elewacja konstrukcji z gruntu zbrojonego składa się z betonowych paneli o kształcie krzyżowym. Pojedynczy panel ma wymiary 1,5 x 1,5 m, może być o fakturze gładkiej bądź przybierającej formę architektoniczną. Blok zbrojony stanowi spójną masę, która jest w stanie przenieść obciążenia własne, a także znaczne obciążenia stałe i ruchome pochodzące od wszelkich pojazdów. Konstrukcje w zestawie TerraClass można wznosić zarówno w obszarach aglomeracji miejskich jak i w terenie niezabudowanym (Rys. 1 i Rys. 2).

rys. 1

rys. 2

W wielu przypadkach rozwiązanie to jest doskonałą alternatywą dla konstrukcji monolitycznych, często posadowionych pośrednio, a przede wszystkim budowanych na słabonośnym podłożu. Wśród zalet technicznych, (odporność na nierównomierne osiadania S/L = 1% oraz ugięcia pionowe rzędu 1% wysokości ściany, redukcja ciśnienia pod blokiem z gruntu zbrojonego, eliminacja deskowań i rusztowań, łatwość i szybkość montażu), oraz architektonicznych (możliwość kształtowania praktycznie dowolnych form geometrycznych i architektonicznych rys. 3), ważnym czynnikiem mającym wpływ na popularność tego typu produktu jest jego cena. Stosunkowa nieduża ilość użytego do wykonania konstrukcji materiału, szybkość montażu oraz łatwość wykonania dają szerokie możliwości kreowania dla inwestora, projektanta i wykonawcy.

rys. 3