Prętowe systemy podwieszenia

Podwieszanie konstrukcji

System H1000

System HD2000

System lin zamkniętych

Prętowe systemy podwieszenia

Sprężenie

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

Prętowe systemy podwieszenia
Freyssinet Polska Sp. z o.o. w swojej ofercie konstrukcji podwieszonych posiada również możliwości dostarczenia i instalacji podwieszenia konstrukcji  z zastosowaniem systemów prętowych wytwarzanych przez najbardziej renomowanych producentów.

Oferta Freyssinet obejmuje również system wieszaków HRod, wśród których znajdują się pręty HRod + o wytrzymałości charakterystycznej 1070 MPa (i granicy plastyczności na poziomie 870 MPa, co w porównaniu z konkurencyjnymi systemami stanowi dwukrotnie wyższą wartość). Pręty te w odróżnieniu do powszechnie stosowanych na rynku systemów charakteryzują się znacznie lepszą wytrzymałością zmęczeniową.

Każdy wieszak systemu prętowego składa się z pręta zakończonego po obu stronach zakotwieniami w postaci głowic widlastych z przetyczkami.

W razie konieczności wykonania naciągu wieszaki mogą być wyposażone w systemowe ściągacze (działające na zasadzie śruby rzymskiej) umiejscowione pomiędzy dwom odcinkami składowymi pręta wieszaka. Naciąg takiego wieszaka wykonywany jest poprzez dokręcenie ściągacza za pomocą odpowiedniego klucza dynamometrycznego lub przy zastosowaniu specjalnego zestawu naciągowego.

W przypadku zainteresowania Państwa szczegółami dotyczącymi elementów systemu wieszaków prętowych, technologii realizacji podwieszenia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Freyssinet Polska Sp. z o.o. – nasi inżynierowie są do Państwa dyspozycji.

W przypadku zainteresowania Państwa szczegółami dotyczącymi elementów systemu wieszaków prętowych, technologii realizacji podwieszenia zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Freyssinet Polska Sp. z o.o. – nasi inżynierowie są do Państwa dyspozycji