System sprężania elementów płytowych typu F i B

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

System sprężania C
System sprężania elementów płytowych typu F i B
Niskotarciowy system sprężania typu X
Niskotarciowy system sprężania dla pojedynczych splotów
System prętów sprężających Freyssibar

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

System sprężania elementów płytowych typu F i B
Systemy sprężania typu F i B produkcji Freyssinet stanowią odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie i możliwości wykonywania sprężenia w budownictwie kubaturowym. Dzięki zastosowaniu sprężenia w elementach płytowych możliwe są:

  • Redukcja wskaźników zużycia stali zbrojeniowej (kg/m3 betonu),
  • Redukcja grubości elementów konstrukcyjnych (i tym samym oszczędność w ilości betonu),
  • Zwiększenie sztywności elementów konstrukcyjnych i tym samym zwiększenie rozpiętości elementów,
  • Zwiększenie odporności na zarysowanie,
  • Redukcja czasu użytkowania szalunków podpierających konstrukcję z uwagi na zapewnienie odpowiedniej nośności do rozszafowania już po wstępnym sprężeniu.

Systemy sprężania typu B i F z uwagi na bardzo zwartą konstrukcję i możliwość osadzenia w płaskich elementach mogą być z powodzeniem stosowane przy:

  • Sprężaniu standardowych płyt stropowych pomiędzy kondygnacjami (zarówno w wersji z przyczepnością jak i bez przyczepności),
  • Sprężaniu płyt fundamentowych (j.w.),
  • Sprężaniu posadzek przemysłowych (j.w.)
  • Sprężaniu poprzecznym górnych płyt obiektów mostowych (o przekrojach skrzynkowych oraz belkowo płytowych).

Kable sprężające w systemach B i F, tak jak w przypadku systemu C, oparte są na znormalizowanych na całym świecie splotach siedmiodrutowych (o średnicach nominalnych od 15,2 do 15,7mm i klasie wytrzymałości 1770 MPa lub 1860 MPa).

Szczegółowe informacje dotyczące systemów B i F produkcji Freyssinet znajdują się w materiałach informacyjnych oraz Europejskiej Aprobacie Techicznej Nr ETA 06/0226 dla systemu sprężania Freyssinet.

Przykładowe realizacje z zastosowaniem Systemów B i F przedstawiono poniżej

System B

System F

System B

System F