Niskotarciowy system sprężania dla pojedynczych splotów

Podwieszanie konstrukcji

Sprężenie

System sprężania C
System sprężania elementów płytowych typu F i B
Niskotarciowy system sprężania typu X
Niskotarciowy system sprężania dla pojedynczych splotów
System prętów sprężających Freyssibar

Technologie budowy

Wyposażenie mostów

Konstrukcje z gruntu zbrojonego

Techspan

Niskotarciowy system sprężania dla pojedynczych splotów
Niskotarciowy system sprężania dla pojedynczych splotów kotwionych w oddzielnych zakotwieniach stanowi doskonałą metodę wzmacniania istniejących konstrukcji kratownicowych, ramowych, belkowych – w szczególności dźwigarów dachowych, belek mostowych itp.

Sprężenie i tym samym wzmocnienie konstrukcji jest realizowane za pośrednictwem pojedynczych cięgien sprężających lub grup pojedynczych cięgien sprężających ze splotów siedmiodrutowych (najczęściej o średnicy nominalnej 15,7mm i klasie wytrzymałości 1860 MPa) z indywidualnym zabezpieczeniem antykorozyjnym w postaci umieszczenia splotu w smarze oraz osłonce polietylenowej.

Naciągnięte cięgna za pośrednictwem odpowiednio ukształtowanych dewiatorów stalowych przenoszą siły na wzmacnianą konstrukcję w ten sposób wzmacniając ją.

Cięgna kotwione są w specjalnie zaprojektowanych zakotwieniach które spełniają następujące funkcje:

stanowią dodatkowe elementy przenoszące siły na wzmacnianą konstrukcję,
umożliwiają osadzenie siłowników do wykonania naciągu,
odpowiednie kaptury zabezpieczające zainstalowane na zakotwieniach umożliwiają zabezpieczenie antykorozyjne końcówki splotu,
Najnowszym osiągnięciem dla tego typu systemów sprężania są opatentowane przez Freyssinet zakotwienia typu R (1R15), które umożliwiają bardzo łatwy montaż na wzmacnianej konstrukcji bez konieczności stosowania jakichkolwiek specjalnych elementów oporowych do przeniesienia sił od sprężenia na konstrukcję. Informacje dotyczące zakotwień typu 1R15 znajdują się w materiałach informacyjnych na naszej stronie internetowej

Przykładowe realizacje z zastosowaniem systemu sprężania dla pojedynczych splotów przedstawiono poniżej: