Wzmacnianie konstrukcji dachu

Wzmacnianie konstrukcji dachu

Reprofilacja elementów betonowych

Naprawa i wzmocnienie zbiorników i silosów

Naprawa i wzmocnienie stropów oraz elementów murowych

Naprawa infrastruktury mostowej, drogowej i kolejowej

Wzmacnianie konstrukcji dachu
Do wzmacniania elementów nośnych konstrukcji w celu zwiększenia ich parametrów wytrzymałościowych wykorzystujemy: zewnętrzne kable sprężające ze stali o wysokiej wytrzymałości, pręty sprężające, jak również taśmy i maty z włókien węglowych. Są to materiały cechujące się bardzo dobrą wytrzymałością na rozciąganie oraz trwałością. Zastosowanie kabli i prętów sprężających wpływa również na polepszenie parametrów użytkowalności obiektu, tj. na zmniejszenie ugięć oraz rozwarcie rys (w przypadku elementów żelbetowych). W swoich realizacjach wykorzystujemy również wzmocnienia w postaci dodatkowych konstrukcji stalowych.