1 Sierpień 2017:

Konstrukcja mostowa w ciągu drogi ekspresowej S19. Obiekt PG1A zaprojektowano w technologii obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów łukowych. Dane obiektu: długość całkowita L=78,18m, rozpiętość w świetle B=12,90m, wyniosłość w świetle H=7,35m, grubość elementu e=0,30m.

 

LOKALIZACJA: Lublin
GENERALNY WYKONAWCA: BUDIMEX S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: Techspan
DO POBRANIA:

Zakończono budowę tunelu typu Techspan dla zadania „Budowa Drogi Ekspresowej S-19, Lubartów – Kraśnik Na Odcinku Od Węzła Dąbrowica (Bez Węzła) Do Węzła Konopnica (Wraz Z Węzłem)”.

Obiekt w technologii obiektów inżynierskich z prefabrykowanych elementów łukowych. Konstrukcja z prefabrykatów łukowych TechSpan® dla obiektu PG-1A: długość całkowita L=78,18m, rozpiętość w świetle B=12,90m, wyniosłość w świetle H=7,35m, grubość elementu e=0,30m.

Zakres prac powierzonych firmie Freyssinet Polska obejmował:

  • wykonanie projektu technologicznego konstrukcji łuku TechSpan® oraz jego fundamentów,
  • wykonanie prefabrykatów łukowych TechSpan® z kotwami transportowymi – loco budowa, prefabrykaty skrajne z gzymsami,
  • wykonanie uszczelnień systemowych na połączeniach między prefabrykatami,
  • montaż konstrukcji łukowej,
  • wykonanie i montaż prefabrykowango gzymsu.

 

 

LOKALIZACJA: Województwo Lubelskie
GENERALNY WYKONAWCA: Budimex S.A.
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: TechSpan®

Budowa tunelu drogowego i kolejowego o długości odpowiednio 75,32 i 82,50m. z prefabrykatów żelbetoowych typuTechSpan.

LOKALIZACJA: Poznań / Mosina
ZAMAWIAJĄCY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REALIZACJA: 05.2014 - 07.2014
PRODUKT: Techspan

Budowa czterech łukowych wiaduktów kolejowych w technologii Techspan: PT-13 w km 4+287,63; WK-14 w km 4+815,63; WK-15 w km 5+007,99; WK-18 w km 5+862,93.

LOKALIZACJA: Gdańsk, woj. Pomorskie
ZAMAWIAJĄCY: Pomorska Kolej Metropolitarna S.A.
REALIZACJA: 09.2013 - 01.2014
PRODUKT: Techspan

W kwietniu 2014 r w północnej części Krakowa rozpoczęto przebudowę starego wiaduktu kolejowego przechodzącego nad ul Opolską oraz rzeczką Białuchą. Wiadukt jest częścią ruchliwej trasy kolejowej nr 8 Kraków – Warszawa.

Wiadukt w części drogowej zaprojektowany jest jako układ belkowo – płytowy, natomiast dla łukowego przęsła nurtowego nad rzeczką Białuchą oraz ciągiem pieszo – rowerowym wybrano technologię Techspan.

Konstrukcja z prefabrykatów łukowych TechSpan: rozpiętość w świetle B=14,336m, wyniosłość w świetle H=3,580m, grubość elementu e=0,300m.

LOKALIZACJA: Kraków, woj. Małopolskie
ZAMAWIAJĄCY: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
REALIZACJA: 04.2014 – 07.2014
PRODUKT: Techspan