1 Sierpień 2017:

W październiku 2016 roku Freyssinet Polska Sp. z o.o. zakończył realizację robót związanych z wykonaniem wzmocnienia konstrukcji nośnej mostu przez rz. Bóbr w ciągu DK nr 18, poprzez zewnętrzne sprężenie dźwigarów żelbetowych.
W ramach podpisanego kontraktu na realizację robót, Freyssinet Polska Sp. z o.o. , jako generalny wykonawca był odpowiedzialny za następujący zakres prac / dostaw:
– opracowanie Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
– dostawa niezbędnych materiałów do realizacji robót (bloki oporowe 13C15, stal sprężająca w ilości ok. 9 ton netto, osłony zewnętrzne z rur HDPE kabli sprężających – ok. 600 mb),
– projekt, wytwór oraz montaż stalowych bloków oporowych wraz z mocowaniami technologicznymi,
– wykonanie lokalnych napraw powierzchni betonowych zaprawami PCC,
– wykonanie robót związanych z montażem stalowych bloków oporowych, osłon zewnętrznych z rur HDPE, splotów stali sprężającej, sprężeniem oraz iniekcją kanałów kablowych po wykonaniu sprężenia

 

LOKALIZACJA: Golnice
GENERALNY WYKONAWCA: Freyssinet Polska Sp. z o.o.,
ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział we Wrocławiu,
REALIZACJA: 2016
PRODUKT: sprężenie C

W połowie września 2015r. przekazano kierowcom do ruchu wszystkie jezdnie Mostu im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Warszawie – tym samym na 1,5 miesiąca przed terminem umownym, udało się zakończyć prace związane z remontem przeprawy które rozpoczęły się w październiku 2013r.

Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:

– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków wraz z iniekcją kanałów kablowych zaczynem cementowym,

– wymianę 32 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,

– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste,

– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,

– dostawę paneli z gruntu zbrojonego,

DSC_0911 DSC_1214 DSC_1190 DSC_0916 DSC_0912

 

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 11.2014 – 06.2015
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne.

W dniach 17-18.10.2014r. oddano do ruchu, po przebudowie, północną jezdnię Mostu 2T (Most im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego). Freyssinet Polska Sp. z o.o. jako specjalistyczny wykonawca robót w ramach swojego zakresu robót wykonał następujące roboty:
– wykonanie wzmocnienia konstrukcji stalowej obiektu poprzez zewnętrzne sprężenie bezprzyczepnościowe,
– wykonanie sprężenia wewnętrznego płyt górnych żelbetowych przyczółków,
– wymianę 16 szt. łożysk stalowych na łożyska garnkowe wraz z przebudową ciosów podłożyskowych,
– wymianę istniejących modułowych urządzeń dylatacyjnych na dylatacje palczaste
– zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej mostu przez wykonanie nowych powłok malarskich,
– dostawę paneli z gruntu zbrojonego

Obecnie Freyssinet Polska Sp. z o.o. prowadzi już roboty na jedni południowej Mostu 2T.

 

 

DSC_0215 DSC_0234 SAM_3219 DSC_0227 DSC_0224 DSC_0217

LOKALIZACJA: Warszawa, woj. Mazowieckie,
GENERALNY WYKONAWCA: METROSTAV S.A. Oddział w Polsce
ZAMAWIAJĄCY: GDDKiA Oddział Warszawa,
REALIZACJA: 09.2013 – 10.2014
PRODUKT: System C, Łożyska garnkowe, Powłoki antykorozyjne