W terminie od połowy 2018 roku do końca listopada 2019 r. Freyssinet Polska Sp. z o.o. wykonał  remont wiaduktu i zakończył w terminie wszystkie prace związane z zadaniem  „Remont wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu drogi krajowej nr 60 w km 105+706 w M. Ciechanów”

Remont wiaduktu miał za zadanie przywrócenie pierwotnych parametrów i zabezpieczenie przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.

Kontrakt wymagał początkowo rozebrania barier i balustrad, nawierzchni jezdni i kapy chodnikowej a także sfrezowania powierzchni płyty wiaduktu, usunięcie skorodowanych fragmentów betonu, demontażu starych słupów oświetleniowych i wpustów odwadniających przy jednoczesnym usunięciu izolacji z wiaduktu.

Po wykonaniu prac początkowych ekipa Freyssinet Polska Sp. z o.o. przystąpiła do wykonania sączków odwadniających z płyty, izolacji przeciwwodnej, drenażu na izolacji płyty i umocnień skarp nasypu.

Następnie jednymi z ważniejszych do wykonania pozostały izolacjo – nawierzchnia na kapach chodnikowych, chodniki na dojściach do wiaduktu, beleczki podporęczowe, naprawa i wzmocnienie podpór oraz zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych powierzchni betonowych wiaduktu.

Końcowe prace przy remoncie wiaduktu objęły ustawienie krawężników na moście i dojazdach, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na wiadukcie i antykorozji przęsła stalowego nad koleją, montaż barier, balustrad, osłon przeciwporażeniowych, urządzeń dylatacyjnych segmentowych, wpustów i kolektorów odwadniających a także nowych słupów oświetleniowych.

W ramach podpisanej umowy na realizację zadania Freyssinet Polska Sp. z o.o. był odpowiedzialny za cały zakres prac a parametry geometryczne wiaduktu po remoncie przedstawiają się następująco:

Długość przęseł- nie ulega zmianie – 284,35 m

Szerokość jezdni – 7,00 m

Szerokość chodnika – 1,50 + 1,26 m

Szerokość całej kapy chodnikowej – 2,18 + 2,42 m

Szerokość całkowita – 11,60 m

LOKALIZACJA: Województwo Mazowieckie

ZLECENIODAWCA/ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

REALIZACJA: 30.05.2018 – 27.11.2019 r.

PRODUKT: naprawy, kompleksowe prace i usługi w ramach remontu

Możliwość komentowania jest wyłączona.